NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Mest mag op akkerbouwland langer worden uitgereden

15 aug 2013

Mest mag op bouwland in 2013 tot en met 15 september worden uitgereden. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in overeenstemming met staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu besloten.

Het besluit hangt samen met het ongebruikelijk koude en natte voorjaar van 2013. Tweede Kamerlid Lodders (VVD) heeft om verlenging van de uitrijperiode gevraagd.

Inzaaien groenbemester
Boeren kunnen deze langere uitrijperiode benutten, op voorwaarde dat zij een groenbemester inzaaien. Een groenbemester is een plant die gemakkelijk stikstof opneemt, zoals lupine of winterrogge. Die plant wordt na de oogst ingezaaid en vervolgens ondergeploegd om de hoeveelheid organische stof in de bodem te vergroten. Dat vergroot de bodemvruchtbaarheid.

Het uitrijden van mest is toegestaan van de vroege lente tot de late zomer. De reden hiervoor is dat voedingsstoffen uit mest alleen tijdens het groeiseizoen en als er gewas op het land staat door dit gewas kunnen worden opgenomen. De uitrijperiode voor drijfmest op bouwland loopt normaal tot en met 31 augustus als er uiterlijk op die datum een groenbemester is ingezaaid of aansluitend bloembollen worden aangeplant. Die periode wordt nu 2 weken verlengd om boeren tegemoet te komen die het niet lukt om vr 1 september zowel te oogsten als een groenbemester in te zaaien. Door deze inzaai als voorwaarde te stellen, wordt het uitspoelen van stikstof uit de bodem grotendeels voorkomen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet