NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Financiering voor schaapskuddes met herder

29 aug 2013


Gedeputeerde Staten van Gederland stellen vanaf 2014 jaarlijks 260.000 euro beschikbaar voor de financiering van het natuurbeheer met schaapskuddes. Gehoede kuddes zijn duurder, maar hebben een toegevoegde waarde, vindt het college. De financiering biedt de mogelijkheid om met de inzet van negen gehoede kuddes door te gaan.

Terreinbeheerders zijn verantwoordelijk voor het natuurbeheer. Het is aan de terreinbeheerder om te kiezen voor de wijze van het beheer en met wie hij dit beheer wil gaan uitvoeren. De beheerders kunnen dus kiezen of ze gehoede kuddes willen inzetten en zo ja, met welke kuddehouders ze in zee willen gaan. Kiezen zij voor gehoede kuddes, dan zijn ze duurder uit.

Subsidie voor meerkosten
Vanuit het gegeven dat beheer met gehoede kuddes een meerwaarde kan hebben, is de provincie bereid een bijdrage aan de meerkosten te dragen via de Subsidieverordening Vitaal Gelderland 2011. De terreinbeheerders kunnen hiervoor een aanvraag doen bij de provincie.

Natuurdoelen
Beheer door gehoede kuddes is van belang voor het beheer van heideterreinen, zandverstuivingen en droge graslanden en bij de omvorming van terreinen naar deze natuurtypen. Begrazing door gehoede schapen draagt bij aan een sterk gevarieerde vegetatiestructuur die gunstig uitwerkt op de biodiversiteit in betreffende terreinen. GS onderschrijven de toegevoegde waarde van de inzet van gehoede kuddes bij het beheer van deze natuurtypen.

Negen kuddes
In Gelderland zijn dertien schaapskuddes. In de periode 2011-2013 heeft de provincie elf kuddes gesubsidieerd met een totaal bedrag van 260.000 euro (2013). Voor een belangrijk deel worden deze kuddes ingezet op terreinen met als natuurdoelstelling heide, zandverstuiving en droog grasland. De provinciale subsidieverstrekking biedt de mogelijkheid om de inzet van negen gehoede kuddes op deze terreinen voort te zetten.Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet