NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Schaliegasbesluit is uitstel van executie

26 aug 2013

Hoewel minister Kamp van Economische Zaken het regeringsbesluit over schaliegas uitstelt tot oktober, maakt hij vandaag de weg vrij voor schaliegaswinning in Nederland. Op basis van een omstreden onderzoek van ingenieursbureau Witteveen+Bos concludeert Kamp dat de risico's van schaliegaswinning 'goed te ondervangen zijn' en dat proefboringen nodig zijn om de economische haalbaarheid van schaliegaswinning in ons land vast te stellen. Milieudefensie vindt dit uitstel van de executie en wil dat minister Kamp stopt met het zoethouden van de inwoners van Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder. Het bestaande verbod op schaliegasboringen moet verlengd worden.

Geert Ritsema, campagneleider Energie en Grondstoffen bij Milieudefensie: “Er is geen verschil tussen boringen en proefboringen. Er is altijd een risico op aardbevingen en vervuiling. Bovendien: als een bedrijf eenmaal een vergunning voor proefboringen heeft, is er bijna geen mogelijkheid om de verdere winning nog tegen te houden. En als er gas gevonden wordt, zal de overheid het ook uit de grond willen halen. Proefboren is dus boren. Het is kwalijk dat de minister probeert de zorgen van inwoners van Boxtel, Haaren en de Noordoostpolder te sussen door het besluit uit te stellen, te praten over inspraak en door hun zorgen te bagatelliseren met de uitkomsten van een omstreden onderzoek. Hij is waarschijnlijk geschrokken van de weerstand, heeft daarom het besluit uitgesteld en probeert nu met een soort salamitacktiek de beslissing in stukjes te hakken om het verzet te breken. Dat is uitstel van de executie."

Proefboren is boren
Ook bij proefboringen wordt ondergronds gesteente 'gefrackt' door water met chemicaliën onder grote druk in de ondergrond te pompen. De risico's van proefboringen zijn vergelijkbaar met die van gewone schaliegasboringen: grondwatervervuiling en aardbevingen. Juridisch gezien is een proefboring bovendien niet iets tijdelijks. De eigenaar van een opsporingsvergunning – in dit geval Cuadrilla – heeft namelijk ook recht op de winnigsvergunning. Daarom verklaarde de rechtbank van 's Hertogenboschein oktober 2011 al dat de tijdelijke omgevingssvergunning in Boxtel niet geldig was. Proefboringen in Boxtel zijn door dit besluit niet doorgegaan.

Geert Ritsema: “Nut en noodzaak van schaliegas aantonen doe je niet door lukraak in de grond te gaan boren. Dat doe je door een goed plan te maken voor de toekomstige duurzame energievoorziening in Nederland. Als Kamp dat zou doen, zou hij snel genoeg tot de conclusie komen dat schaliegas niet nodig is”.

Bezichtiging boorlocatie Boxtel
Milieudefensie is vanavond aanwezig op een informatieavond over schaliegas in Lennisheuvel in de gemeente Boxtel. Geert Ritsema is één van de sprekers. Ook wethouder Peter van de Wiel van Boxtel en vertegenwoordigers van Burgerinitiatief Schaliegasvrij Boxtel en bewonersorganisatie 'Zeg nee tegen SG' voeren het woord. Voorafgaand aan de informatieavond organiseert Milieudefensie samen met bewonersgroepen een bezichtiging van de locatie in Boxtel waar boorbedrijf Caudrilla naar schaliegas wil gaan boren. De in informatieavond is om 20.00 uur in de Sint Theresiaschool, Lennisheuvel 52, Lennisheuvel. De bezichtiging van de boorlocatie begint om 17.30. Locatie: kruising Keulsebaan en spoorlijn in Boxtel: http://goo.gl/maps/hA0Ji


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet