NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Landschapsbeheer Zuid-Holland heft zichzelf op per 31 december 2013

29 aug 2013

Landschapsbeheer Zuid-Holland beŽindigt per 31 december 2013 al haar activiteiten. De stichting ziet zich hiertoe genoodzaakt door de aanzienlijke verlaging van de vaste financiŽle ondersteuning door Provincie Zuid-Holland, in combinatie met teruglopende inkomsten uit projecten van rijks- en andere overheden. Dit heeft gevolgen voor de ondersteuning van het onderhoud van natuur en landschap in de provincie Zuid-Holland. Een groot gedeelte van de huidige taken van Landschapsbeheer Zuid-Holland zal komen te vervallen. Provincie Zuid-Holland zal de haar nog beschikbare middelen op een andere manier gaan inzetten.

Sinds 1982 ontvangt Landschapsbeheer Zuid-Holland een jaarlijkse subsidie van Provincie Zuid-Holland voor de professionele ondersteuning van vrijwilligers in landschap en natuur in Zuid-Holland. Daarnaast heeft de subsidie tot doel om het agrarisch cultuurlandschap van de provincie Zuid-Holland te helpen beheren en in stand te houden. Vanwege nieuw (subsidie) beleid heeft Provincie Zuid-Holland ervoor gekozen om de financiering van Landschapsbeheer Zuid-Holland op jaarbasis aanzienlijk te verlagen. Door het wegvallen van de vaste financiŽle ondersteuning ziet Landschapsbeheer Zuid-Holland zich nu gedwongen om haar activiteiten te beŽindigen.

Netwerk ĎDe Groene Motorí
Provincie Zuid-Holland heeft besloten om de ondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap voort te zetten en een verdere impuls te geven door middel van de oprichting van een nieuw, provinciaal netwerk, genaamd ĎDe Groene Motorí. Het netwerk gaat per regio eigen programmaís en projecten ontwikkelen. Naar verwachting zal daardoor de vraag naar en aanbod van vrijwilligerswerk, en de ondersteuning daarvan, beter op elkaar aansluiten. Met Provincie Zuid-Holland en de stichtingen Het Zuid-Hollands Landschap en Erfgoedhuis Zuid-Holland (samenwerkingspartners van Landschapsbeheer Zuid-Holland) wordt overlegd of en hoe deze instellingen vanaf 1 januari 2014 de ondersteuning van ĎDe Groene Motorí kunnen uitvoeren.

Afronding taken
De vaste taken van Landschapsbeheer Zuid-Holland zijn onder andere het geven van cursussen op het gebied van landschaps- en weidevogelbeheer aan vrijwilligers en particulieren, het geven van erfadviezen aan particulieren in het buitengebied, en het coŲrdineren van en adviseren over onderhoud en aanplant van kleine landschapselementen. Voor deze en andere opdrachten zal voortaan op projectbasis naar financiers en uitvoerders worden gezocht. Landschapsbeheer Zuid-Holland spant zich in om lopende projecten en activiteiten zorgvuldig af te ronden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet