NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderzoek naar de effecten van de nieuwe definitie landbouwgrond

5 sept 2013

De Europese Commissie (EC) gaat het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) wijzigen. Het nieuwe GLB gaat naar verwachting in 2014 in. Een belangrijk element in het huidige maar ook in het toekomstige GLB is het begrip landbouwgrond. Alterra Wageningen UR deed in opdracht van het ministerie van EZ onderzoek naar de effecten van de nieuwe definitie landbouwgrond.

Alterra onderzocht wat volgens de nieuwe definitie het totale areaal landbouwgrond in Nederland is, en hoeveel van dit areaal begrensd wordt door de Ecologische Hoofdstructuur en/of Natura 2000. Volgens de nieuwe definitie bedraagt het totale areaal landbouwgrond in Nederland 2,11 miljoen ha. Het totale areaal landbouwgrond dat volgens de nieuwe definitie landbouwgrond in Nederland wordt begrensd door de EHS en/of Natura 2000 is ruim 400.000 ha.

Ruimere interpretatie
Het nieuwe GLB lijkt een ruimere interpretatie van het begrip landbouwactiviteit voor te staan. Slechts het uitvoeren van een aan de landbouw gerelateerde activiteit in combinatie met het voldoen aan de defnitie landbouwgrond kan voldoende zijn om het perceel waarop deze activiteit plaatsvindt in aanmerking te brengen voor rechtstreekse inkomenssteun. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat bermen, onverharde vliegvelden en natuurgebieden mogelijk subsidiabel worden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet