NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Vijf nominaties Jan Wolkers prijs

8 sept 2013

Nog vijf Nederlandse natuurboeken zijn in de race voor de eerste Jan Wolkers Prijs voor het beste Nederlandse natuurboek. Die zal op 27 oktober op Texel worden uitgereikt door Karina Wolkers. De jury moest selecteren uit ruim 180 boeken: een zeer gevarieerd aanbod van wetenschappelijke werken, kinderboeken, poëzie, romans, monografieën en veldgidsen.

De vijf nominaties in alfabetische volgorde op auteursnaam:
• Rob Bijlsma: Mijn roofvogels (Atlas)
• Marga Coesčl: Wanhoop nooit aan vooruitgang – brieven van Jac. P. Thijsse (Boom)
• Simon van der Geest: Spinder (Querido)
• Theo M.J. Peeters e.v.a.: De Nederlandse bijen (KNNV)
• Koos van Zomeren: Het verlangen naar hazelworm (Arbeiderspers)

De prijs is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds, de Volkskrant en VARA’s ‘Vroege Vogels’. Tijdens een bijzondere radio-uitzending die helemaal gewijd is aan het Nederlandse natuurboek, zal de winnaar bekend worden gemaakt. De prijs bestaat uit 5.000 euro en een speciale prent van Siegfried Woldhek.

De jury bestaat uit Johan van de Gronden (Wereld Natuur Fonds), Karina Wolkers, Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant) en Joost Huijsing (‘Vroege Vogels’).

Een korte omschrijving van de vijf genomineerden:

Theo M.J. Peeters e.v.a.: De Nederlandse bijen (KNNV)
‘Bijen zijn leuk. Misschien een beetje vreemde uitspraak voor een bioloog, maar ze hebben iets aandoenlijks’.
Niet onmiddellijk de meest gebruikelijke woorden voor een wetenschappelijke inleiding. Ze tekenen de toon en liefde waarmee dit standaardwerk (deel 11 uit de serie ‘Natuur van Nederland’) is gemaakt.

Rob Bijlsma: Mijn roofvogels (Atlas)
Al meer dan veertig jaar klimt Bijlsma in boomtoppen om roofvogels te bestuderen, waarover de autodidact tal van wetenschappelijke artikelen schreef. Aan de hand van alfabetisch geordende lemma’s doet hij zijn unieke, onafhankelijke verhaal, vol voetnoten en soms bijtende humor. ‘Natuurcompensatie: slimmigheidje om het vernielen van bestaande natuur goed te praten. Natuurbeschermers trappen daar graag in, want gaat vergezeld van schip met geld.’

Simon van der Geest: Spinder (Querido)
Een verrassend, prachtig geschreven en spannend dagboek van de jongen Hidde, die met zijn broer een slopende oorlog voert om een verborgen kelder waarin Hidde (bijgenaamd Spinder) zijn insectenverzameling houdt. Samen delen ze een gruwelijk geheim, dat de lezer van het dagboek langzaam duidelijk wordt, als een vlinder die uit zijn cocon kruipt.
Op elke bladzijde krioelt het van de beestjes, in woord en beeld.

Koos van Zomeren: Het verlangen naar hazelworm (Arbeiderspers)
De grootmeester van het genre heeft zich na de vogels, bomen, koeien en de natuur in het algemeen nu gestort op… de hazelworm, bijvangst in een jaar waarin hij op zoek was naar de klapekster. Opnieuw een dagboek, vol kernachtige notities over zijn dagelijkse zoektochten in de bossen en heidevelden van de Veluwezoom.

Marga Coesčl: Wanhoop nooit aan vooruitgang – brieven van Jac. P. Thijsse (Boom)
De grondlegger van de Nederlandse natuurbescherming was een gedreven briefschrijver. Marga Coesčl stelde een goed verzorgde bloemlezing samen van zijn mooiste brieven, aangevuld met een korte biografie en vele illustraties. Onwaarschijnlijk hoe mooi, bevlogen en bijna modern Thijsse een eeuw geleden over de natuur schreef.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet