NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Investeer in groen herstel van de economie

17 sep 2013

In reactie op Prinsjesdag roept Natuurmonumenten het kabinet op om te blijven investeren in een groen herstel van de economie.
Investeren in natuur levert banen op en is bovendien van grote economische waarde: gebleken is dat elke geïnvesteerde euro zich dubbel en dwars terugverdient.
In dat licht vindt Natuurmonumenten het jammer dat het kabinet een deel van het geld voor natuur pas vanaf 2016 wil besteden. Natuurmonumenten roept de provincies op om nu al de noodzakelijke investeringen te doen.

Offensiever worden
Het gaat nog altijd niet goed met de natuur in Nederland. Van de oorspronkelijke soortenrijkdom is nog maar 15 procent over. Met de schaarse natuurwaarden gaat het alleen maar slechter.

Marc van den Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten, deed in april tijdens het jaarlijkse Voorjaarsforum daarom een vlammende oproep. “Wij moeten offensiever worden en niet alleen de teloorgang van biodiversiteit proberen te beperken. We moeten ook streven naar meer natuur, naar meer biodiversiteit.”

Meer natuur die tegen een stootje kan zorgt ook voor een gezonde economie. Dat kan bijvoorbeeld met natuurlijke oplossingen voor de waterveiligheid. Daarmee kunnen we Nederland niet alleen veiliger maken maar ook mooier.

Impasse doorbreken
Samen met onze 730.000 leden gaat Natuurmonumenten deze uitdagingen graag aan. Met een terugtrekkende overheid hebben we als private organisatie geen moeite. Wel hebben we een aantal bescheiden wensen voor de overheid. Stel ons in staat de natuur goed te beheren. Zorg voor een goede, hanteerbare natuurwet, met voldoende bescherming. Maak het karwei van het Nationaal Natuurnetwerk af.

Voor het beheer van bestaande natuur lijkt de komende jaren voldoende geld beschikbaar. We wachten met spanning op het aangepaste wetsvoorstel natuurbescherming. De tijd is aangebroken om de jarenlange impasse bij het realiseren van het Natuurnetwerk te doorbreken.

Provinciale verschillen
De afgelopen maanden al bereikten provincies, natuurorganisaties en ondernemers in het landelijk gebied overeenstemming over de investeringen in natuur van de komende jaren. Natuurmonumenten is verheugd dat de provincies en haar partners achter deze afspraken blijven staan, ondanks het uitgavenuitstel van het kabinet.

Niettemin maakt Natuurmonumenten zich zorgen over de grote verschillen die dreigen te ontstaan tussen provincies. Provincies die de afgelopen jaren hun aandelen in energiebedrijven van de hand hebben gedaan, zijn van plan de komende jaren in natuur te investeren.

Andere provincies hebben deze mogelijkheid vanwege beperkte financiën niet. Marc van den Tweel: “Het kan eigenlijk niet zo zijn dat de natuurkwaliteit in een streek afhankelijk is van het feit of een provincie een energiebedrijf heeft verkocht.” Van den Tweel roep het kabinet op om te zorgen dat dergelijke provinciale verschillen niet te groot worden.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet