NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

EU-Hof erkent algemeen belang natuurbeheer

13 sep 2013

Nederlandse natuurorganisaties zien de uitspraak van het Europese Hof van Justitie donderdag in een zaak tussen lidstaat Duitsland en de Europese Commissie als een steun in de rug. De rechters stellen namelijk dat de activiteit natuurbeheer uitsluitend een kwestie van algemeen belang is ("exclusively social objective"). Dit is in lijn met de opvatting van Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen, dat het natuurbeheer geen business model is.

De samenleving verwacht van organisaties met een doelstelling van algemeen belang, zoals Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen dat ze zich maximaal inspannen om eigen geld op te halen om vervolgens te investeren in de natuur. Voor alle natuurorganisaties geldt dat zij zoveel mogelijk eigen middelen moeten genereren, staat ook te lezen in het Regeerakkoord van Rutte-II.

Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen roepen de Vereniging van Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) en andere particuliere landgoedeigenaren op om de slepende juridische acties te staken. Duidelijk is nu dat natuurorganisaties een maatschappelijk belang dienen. In de zogenoemde Verklaring van Linschoten hebben natuurorganisaties en particuliere landgoedeigenaren ook overeenstemming bereikt over de gelijke behandeling van belanghebbenden voor het beheer van natuurgebieden. Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen achten het niet in het belang van de natuur in Nederland om langdurige onzekerheid te laten bestaan door juridische procedures.

Na het besluit van de Europese Commissie over geoorloofde staatssteun uit 2011 is deze uitspraak opnieuw een bevestiging dat Natuurmonumenten en de Provinciale Landschappen een maatschappelijk belang dienen door natuur te beheren en dat natuurbeheer geen economische activiteit is.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet