NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ganzenakkoord vanaf 1 januari 2014 volledig operationeel

26 sept 2013

In een overleg tussen de partijen die vertegenwoordigd zijn in de Ganzen-7 (LTO, Vogelbescherming, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Federatie Particulier Grondbezit, De 12Landschappen, Natuurlijk Platteland Nederland) en de provincies is vanmiddag afgesproken dat het Ganzenakkoord op 1 januari volledig operationeel zal zijn. De voorbereidingen daartoe zijn al geruime tijd in volle gang. Omdat er de afgelopen weken over een aantal onderdelen van het akkoord discussie is ontstaan, hebben partijen afgesproken dat alle partijen uiterlijk 10 oktober aangeven of zij het operationeel maken van het akkoord met ingang van 1 januari onderschrijven.

Onderdeel van de gemaakte afspraken is dat er een overgangsregeling voor foerageergebieden wordt vastgesteld voor agrariŽrs voor wie de huidige contracten aflopen. Zij krijgen in 2014 een toeslag van 20% op de door Faunafonds getaxeerde schade.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet