NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Drinkwaterbedrijven doen aan natuurherstel

25- sept 2013

De drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides hebben een overeenkomst gesloten met de provincie Noord-Brabant voor een financiŽle bijdrage aan het herstel van verdroogde natuur. De komende 5 jaar gaan de 2 bedrijven ongeveer Ä 20 miljoen euro reserveren. Dat bedrag is gelijk aan het maximum dat ze aan grondwaterheffing betalen. De provincie gaat met dit geld projecten financieren, gericht op hydrologisch natuurherstel.

Eersten in Nederland
Brabant Water en Evides zijn de eerste drinkwaterbedrijven in Nederland die hun verantwoordelijkheid nemen voor de verdrogingsbestrijding. Zij onderkennen dat drinkwaterwinning in bepaalde gevallen bijdraagt aan de verdroging van de Brabantse natuur. Brabant beschikt over een uitzonderlijk goede kwaliteit grondwater. Een duurzaam gebruik van het grondwater moet er voor zorgen dat dit zo blijft. Ook de drinkwaterbedrijven zijn daarbij gebaat.

Samen aanpakken
De overeenkomsten met Brabant Water en Evides over hun bijdrage aan hydrologisch natuurherstel passen in de Agenda van Brabant: de aanpak van maatschappelijke opgaven, samen met andere betrokken partijen. Gedeputeerde Johan van den Hout (ecologie en handhaving): ĎDe provincie is ook in gesprek met de grote industriŽle grondwateronttrekkers om vergelijkbare afspraken te maken. Het sluiten van de overeenkomsten met de twee drinkwaterbedrijven vormt een stimulans om de gesprekken hierover voort te zettení.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet