NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Fryslân stelt 300.000 Euro beschikbaar voor Planuitwerking Vismigratierivier

18 sept 2013

Dit is vandaag bekend gemaakt tijdens de Dag van Water op de Fryske Ambassade in Den Haag die gedeputeerde Schokker opende. Het geld voor de planuitwerking van de Vismigratierivier is afkomstig uit de REP middelen (Ruimtelijk Economisch Programma). Eerder werd door Gedeputeerde Staten (GS) 250.000 euro beschikbaar gesteld voor de Vismigratierivier (VMR). Daarmee komt de bijdrage van Fryslân op een totaalbedrag van 550.000 euro. Provinciale Staten beslist in oktober over het voorstel van GS.

Vismigratierivier
De VMR is een rivier die de zoute Waddenzee en het zoete IJsselmeer verbindt. De vissen gebruiken het IJsselmeer onder andere om hun jongen ter wereld te brengen. Doordat de rivier zes kilometer lang is, kunnen vissen geleidelijk wennen aan de overgang tussen zout en zoet water. Bij hun zwemtocht van de Waddenzee naar het IJsselmeer door de Afsluitdijk, worden ze geholpen door het binnentrekkend tij. De rivier is aan beide kanten afsluitbaar. De combinatie van lengte en afsluitbaarheid, zorgt er voor dat er geen zout water van uit de Waddenzee in het IJsselmeer kan komen. De zoetwatervoorraad van het IJsselmeer wordt op deze manier niet aangetast. Naast ecologische voordelen is de VMR ook trekpleister voor toeristen en een visitekaartje voor waterbouwend Nederland.

De Nieuwe Afsluitdijk
In 2006 heeft het Rijk besloten om de Afsluitdijk grondig te vernieuwen. Hierdoor wordt de veiligheid weer voor een lange periode gegarandeerd. Hiernaast wordt met de vernieuwing ook ingezet op andere terreinen. Dit zijn duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor de regio. Daarvoor is een samenwerkingsverband opgericht: De Nieuwe Afsluitdijk. De regionale partners investeren in duurzame initiatieven die zijn vastgesteld in de ‘Ambitie Agenda Afsluitdijk. Binnen deze ambitie zijn onderzoeken uitgevoerd waar onder andere de technische haalbaarheid van de Vismigratierivier is aangetoond.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet