NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nog nooit is de eikenprocessierups zo noordelijk aangetroffen

8 okt 2013

Bij de gemeente Leek (Groningen) is eind september een forse aantasting door de eikenprocessierups aangetroffen. Nog nooit is de eikenprocessierups zo noordelijk aangetroffen in Nederland. Leek is de tweede locatie in de provincie Groningen waar de eikenprocessierups is aangetroffen.

We sluiten niet uit dat er nog meer nesten zullen worden aangetroffen in de regio. De vondst van deze forse populatie is in lijn met de vangsten in feromoonvallen in 2012, waarbij verse vlinders zijn gevangen. Verse vlinders in de val die nog niet gepaard hebben, zijn geboren in de buurt van de vangsten. Dat geeft inzicht in de locaties waar in de toekomst aantastingen te verwachten zijn. De nesten in Leek maken duidelijk dat de eikenprocessierups zich blijft uitbreiden in noordelijke richting. In Drenthe zijn tot nu toe ruim twintigduizend eikenprocessievlinders gevangen. In 2012, met meer vallen, waren dat er ruim zevenduizend. Dit is bijna een verdrievoudiging van de populatie.

Ondertussen blijft het koude voorjaar nog steeds effect hebben op de ontwikkeling van de eikenprocessierupsen. Op diverse plekken in het noorden worden nog steeds nieuwe nesten aangetroffen. Onlangs is in Beilen (Drenthe) een nest aangetroffen dat recent is gevormd. Ook is dit het geval in Tiendeveen in een eikenboom in een bos dat parallel loopt aan een Golfbaan en in Friesland zijn onlangs ook nieuwe nesten aangetroffen op een locatie waar al veelvuldig inspectierondes zijn geweest. Maar ook in Amsterdam werd recent nog een redelijk vers nest aangetroffen. Het feit dat er recent nog nieuwe nesten ontdekt zijn, duidt op een steeds grotere spreiding in de ontwikkeling van eikenprocessierupsen en kan tot gevolg hebben dat de periode waarin eikenprocessierupsen overlast veroorzaken steeds langer wordt. De vorming van latere nesten dit jaar betekent waarschijnlijk ook een grotere spreiding in de ontwikkeling van de populatie in 2014.

bron: Natuurbericht.nl

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet