NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Start Erecode voor vogels in Zuidwest-Fryslân

7 okt 2013

Winterrustgebieden in Zuidwest-Fryslân zijn vanaf 1 oktober gemarkeerd met boeien. Vogels kunnen er in alle rust overwinteren. De winterrustgebieden liggen in een gedeelte van de Snitser Mar, Wite Brekken en Swarte Brekken, Aldegeaster Brekken en Fluezen. Watersporters worden verzocht tussen 1 oktober en 1 april de met gele boeien gemarkeerde gebieden niet in te varen.

Gedeputeerde Johannes Kramer en boegbeeld Slobber de Eend gaven dinsdagavond 1 oktober het officiële startsein voor de invoering van de winterrustgebieden. Zij onthulden vanuit een sloep een nieuwe boei op het Snitser Mar. Gele boeien markeren de rustgebieden in de winter.

Tot 1 april geldt hier de Erecode ‘Geniet en vaar bewust, gun vogels in de winter hun rust’. Het is een vrijwillige code, waarmee watersporters gevraagd wordt de gebieden niet in te varen. Schaatsers hoeven geen rekening te houden met de winterrustgebieden. Als er ijs ligt, zijn de vogels er niet. En veiligheid gaat voor alles. Watersporters mogen bijvoorbeeld bij naderend onweer wel door een rustgebied varen. De Erecode is een Friese samenwerking tussen onder meer sportvissers, watersportverenigingen, natuurorganisaties, recreatieondernemers, overheden en Het Friese Merenproject.

De meren in Zuidwest-Fryslân zijn van internationale waarde, vanwege de bijzondere vogels die hier overwinteren. Om deze vogels, zoals de slobeend en de wintertaling, in dit gebied te houden is winterrust van belang. Daarom is een aantal gebieden aangewezen als winterrustgebied. De gebieden liggen vooral langs de ondiepe randen van de meren en nooit in vaargeulen.

Slobber
Een communicatiecampagne moet de aandacht vestigen op de invoering van de winterrust-gebieden. Mascotte van de campagne is Slobber de Eend. Op www.fryslan.nl/slobber staat een kaart met alle winterrustgebieden en meer informatie over de Erecode.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet