NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Green Deal Recreatie en Natuur Veluwe

2 okt 2013

Meer ruimte voor de ondernemer resulteert in winst voor de natuur. De Green Deal Recreatie en Natuur Veluwe is daar een goed voorbeeld van. Deze Green Deal is een echte businessdeal: overheid en ondernemers werken nauw samen en investeren zowel in gebouwen als in natuur. Een van de uitkomsten van deze samenwerking is dat 1% van de bouwsom van recreatieve uitbreidingen ten goede komt aan de natuur.

Rood en groen
Het is niet altijd eenvoudig om zowel natuur als recreatie te dienen, maar de Green Deal Recreatie en Natuur Veluwe toont aan dat het wel kan. De nauwe samenwerking tussen het ministerie van Economische Zaken (EZ), de provincie Gelderland, Stichting Innovatie Recreatie en Ruimte (STIRR), RECRON en RGV Holding heeft al tot mooie resultaten geleid. “Een van de succesfactoren van deze Green Deal is dat RGV bereid is om zowel in ‘rood’ – gebouwen – als ‘groen’ – natuur – te investeren. Door één procent van de bouwsom ter beschikking te stellen aan beheer en ontwikkeling van natuurgebieden ontstaat een situatie waarbij iedereen is gebaat. Daarin schuilt de kracht van deze Green Deal. Daarnaast heeft het de overheid dichter bij de ondernemer gebracht. Omgekeerd heeft de samenwerking tussen RGV en bijvoorbeeld het ministerie van EZ ertoe geleid dat er gesprekken werden gevoerd over de natuurbegrenzingen voor Natura 2000”, vertelt Hans Hillebrand, directeur STIRR.

De groene motor
Een succesvol voorbeeld dat Hillebrand aanhaalt, is bosplas de Zandenplas in Nunspeet. “Tussen de plas en de snelweg ligt een stukje groen. Door die grond buiten de begrenzing voor Natura 2000 te houden, ontstaan er mogelijkheden voor RGV om een economische motor – in de vorm van een hotel – te ontwikkelen. En door een deel van de bouwsom ter beschikking te stellen van natuurbeheer, is ook de natuur erbij gebaat.” Maar er zijn afgelopen jaar meer initiatieven tot stand gekomen. Zo heeft RGV 5.000 meter laanbeplanting aangebracht, is in Zeumeren (bij Barneveld) een biovergassingsinstallatie gekomen die elektriciteit opwekt en voert zij een bosplan uit dat is gericht op het verhogen van natuurwaarden. De Green Deal heeft daar voor een belangrijk deel aan bijgedragen.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet