NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grootste natte natuurverbinding van Nederland geopend

10 okt 2013

Directeur Marc van den Tweel van Natuurmonumenten en Gedeputeerde Jaap Bond van de provincie Noord-Holland openden op 9 oktober de grootste ‘natte’ natuurverbinding van Nederland. Met een breedte van in totaal 150 meter is de verbinding onder de provinciale weg N236 door, de grootste in zijn soort. De nieuwe verbinding koppelt de waterrijke natuurgebieden het Naardermeer en de Ankeveense plassen en haalt de natuur van het Naardermeer uit haar isolement. Naast de natuur heeft ook de recreant baat bij de verbinding. Met het fietspad onder de N236 door en een houten fietsbrug over de ’s-Gravenlandse Vaart ontstaat een nieuwe recreatieve fietsroute richting de Hilversumse Bovenmeent.

Otter spotten?
Met camera’s volgen de provincie en Natuurmonumenten welke dieren de natuurverbinding gebruiken. Op basis van de bevindingen kan Natuurmonumenten de faunapassage nog aantrekkelijker maken voor migrerende dieren. Bijvoorbeeld door de vegetatie aan te passen. Na een afwezigheid van 30 jaar is de otter in 2010 weer gesignaleerd in de nabij gelegen Oostelijke Vechtplassen. Wellicht registreert de camera ook de terugkeer van de otter in het Naardermeer.

Gelijktijdig met vernieuwen N236
De natuurverbinding is bijzonder omdat deze onder de weg doorloopt in plaats van er overheen zoals bij een ecoduct. De provincie heeft de twee passages van 60 en 90 meter breed gelijktijdig met de herinrichting van de N236 aangelegd. De weg is verkeersveiliger gemaakt en iets verlegd. Ook heeft de provincie de ’s-Gravelandse Vaart deels verlegd om ruimte te maken voor het moeras en de poelen zodat de natuurgebieden aan elkaar kunnen groeien.

Veel partners hebben bijgedragen
Het project is grotendeels aangelegd in opdracht van de provincie Noord-Holland en door een groot aantal partijen gefinancierd: provincie Noord-Holland, Natuurmonumenten (met een bijdrage door de leden van € 1,2 miljoen), Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Ministerie van Economische Zaken en de omliggende gemeenten. De totale investering is ongeveer € 15 miljoen, voor de aanleg van: de viaducten, de reconstructie van de provinciale weg, de aanleg van een rotonde, het omlegging van de ’s-Gravelandse Vaart en de aanleg van een recreatieve fietsverbinding met een fietsbrug.

Betere overlevingskans diersoorten
Het verbinden van het Naardermeer en de Ankeveense plassen maakt de natuur sterker en weerbaarder. Diersoorten krijgen een groter leefgebied en dat komt ten goede aan hun overlevingskans. Voorheen was de drukke N236 een bijna niet te nemen barričre voor dieren. De Noordse woelmuis, de ringslang en de rugstreeppad zijn voorbeelden van bijzondere en beschermde diersoorten die bij het Naardermeer voorkomen. Het Naardermeer is een Natura-2000 gebied: op Europees niveau beschermde natuur.

De Groene Uitweg
Tussen Amsterdam en het Gooi, in het noorden van het Groene Hart, ligt ‘de Groene Uitweg’. Met een rijksbijdrage en een groot aantal partners, zoals Natuurmonumenten, versterkt de provincie met het Groene Uitweg-programma het leef- en vestigingsklimaat van deze regio. De natuurverbinding N236 is een project uit dit Groene Uitweg-programma. Wat dit programma typeert is de wijze waarop de ontwikkeling en het versterken van natuur, landbouw, bereikbaarheid, landschap, cultuurhistorie én recreatie samengaan.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet