NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Geen toekomst voor DLG als ongedeelde dienst

12 okt 2013

Dienst Landelijk Gebied houdt per 1 januari 2015 op te bestaan als landelijke dienst. DLG wordt per die datum opgesplitst waarbij 400 fte overgaan naar de provincies. Dat heeft staatssecretaris Sharon Dijksma op vrijdag 11 oktober in een brief aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.

In het onderhandelingsakkoord Decentralisatie Natuur van 20/9/2011 was afgesproken dat de provincies, in verband met de decentralisatie van het natuurbeleid, per 1/1/2015 de zeggenschap zouden krijgen over 400 fte van DLG. Rijk en provincies hebben lang met elkaar overlegd hoe het woord 'zeggenschap' in deze in te vullen. De staatssecretaris heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de uitkomst van dit proces op voldoende draagvlak moest rekenen bij de provincies. De provincies hebben een voorkeur om de genoemde fte's te verdelen per provincies en niet, zoals de staatssecretaris heeft voorgesteld, om de beschikking te kunnen hebben over deze fte's binnen DLG als ongedeelde landelijke dienst.

DLG heeft momenteel een omvang van circa 950 fte. Het is nog niet bekend welke functie(groepen) al dan niet zullen overgaan naar de provincies. Hierover zullen afspraken gemaakt worden met de provincies. Helder is wel dat maximaal zal worden ingezet op behoud van werkgelegenheid.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet