NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Achteruitgang vlinders gestopt?

9 okt 2013

De achteruitgang van de bedreigde vlinders lijkt te zijn gestopt. Dit blijkt uit de indicator die het CBS heeft ontwikkeld om de lengte van Rode Lijsten te volgen. Deze lijsten zijn een belangrijke aanwijzing voor de biodiversiteit: hoe goed of slecht gaat het?

De indicator die het Centraal Bureau voor de Statistiek ontwikkelde, volgt de lengte van de Rode Lijsten. Het Ministerie van Economische Zaken heeft deze indicator opgenomen in de rijksbegroting als meetlat voor de stand van de biodiversiteit in ons land. En van de soortgroepen in deze indicator zijn de dagvlinders. Tussen 1995 en 2006 steeg de indicator: er stonden steeds meer soorten op de lijst en dat betekent dat het steeds slechter ging met de dagvlinders. Eigenlijk waren dit de naween van de enorme achteruitgang in de jaren zestig en zeventig, toen ons land geheel op de schop ging en veel vlinders gedwongen werden zich terug te trekken in natuurgebieden. Sinds 2006 lijkt de situatie voor de bedreigde soorten gestabiliseerd. Slechts zeven vlinders zijn van bedreigingsstatus veranderd.

Het klaverblauwtje bijvoorbeeld kwam terug als standvlinder, maar het spiegeldikkopje verdween uit de provincie Gelderland en is nu ernstiger bedreigd dan voorheen. Voor de meeste soorten veranderde er weinig en netto veranderde de Rode Lijst-indicator voor dagvlinders nauwelijks ten opzichte van 2006. De achteruitgang van de vlinderdiversiteit lijkt gestopt. Titia Wolterbeek, directeur van De Vlinderstichting: De Vlinderstichting is voorzichtig positief over deze cijfers. Maar plaatst ook de kanttekening dat de afgeremde afname wel eens te wijten zou kunnen zijn aan het feit dat de bodem bereikt is en het dus nauwelijks slechter kan gaan. We moeten ons realiseren dat veel vlinders zich nog steeds in de gevarenzone bevinden. Mede om die reden startte De Vlinderstichting het programma Tien voor twaalf, om de ergst bedreigde soorten te helpen. We zijn er nog niet, maar hopelijk is deze ontwikkeling het begin van betere tijden voor onze vlinders!

Bron: Natuurbericht

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet