NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groen voor en door Almere

13 nov 2013

De nota ‘Kleur aan groen’ van Almere legt voor het eerst de totale groenblauwe hoofdstructuur (het raamwerk) vast en benoemt de kenmerken van de verschillende landschappen. Vanuit het besef dat een levende stad alleen tot stand komt met bewoners en andere gebruikers, nodigt de nota daarnaast bewoners en ondernemers uit om het groen en het water te verrijken met hun ideeën, zodat de inrichting en gebruiksmogelijkheden worden versterkt. Niet omdat het leuker moet, maar omdat het completer kán.

In juni is een concept van de nota besproken in een stadsgesprek met geïnteresseerde bewoners, ondernemers en organisaties en aansluitend heeft de conceptnota ter inzage gelegen. Op basis van de reacties is de nota aangepast, waarbij de bestaande groene kwaliteiten nog nadrukkelijker het uitgangspunt vormen. Daarbij gaat het zowel om de intrinsieke waarde van rust en natuurbeleving, als om de typisch Almeerse trekpleisters in het landschap zoals de Kemphaan, het Eksternest en het Boathouse. Deze plekken horen bij Almere en zetten de trend.

Het is niet de bedoeling dat er woningbouw in de parken gaat komen. Daarnaast is er veel mogelijk; zolang het recht doet aan de essentie van het groen en zorgvuldig wordt ingepast. De nota 'Kleur aan groen' gaat niet uit van wat er níet mag, maar legt de nadruk op wat er wél kan en welke spelregels daarbij gelden. Ideeën en initiatieven van bewoners en ondernemers worden beoordeeld aan de hand van die spelregels. Almere kan zo beter reageren op actuele vragen uit de samenleving en ruimte bieden aan mensen die de stad willen maken. Daardoor groeit Almere verder als een ‘Green City’ waarin het groen en de stad optimaal met elkaar verbonden zijn.

Het groen is voor Almere een belangrijk onderdeel van de stad; de bossen, parken en plassen vormen het beeldmerk van Almere. Niet voor niets is Almere gekozen als locatie voor de Floriade 2022, met als thema Growing Green Cities. Onder het motto ‘Combineer stad en natuur’ heeft de gemeente in de Almere Principles (2008), , de wens uitgesproken om het unieke netwerk van natuur en landschap te behouden en tegelijkertijd beter te benutten

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet