NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Green Deal Tijdelijke Natuur wint Runner Up Award

13 nov 2013

Tijdens de InnovatieEstafette 2013 op dinsdag 12 november jl. is de Green Deal Tijdelijke Natuur uitgeroepen tot één van de drie winnaars van de Runner Up Award. De jury geeft aan dat de Deal Tijdelijke Natuur hoog scoort als het gaat om vernieuwing en samenwerking. Partijen steken hun nek uit en nemen risico’s. Ook de rijksoverheid pakt de juiste rol in deze deal volgens de jury.

De Runner Up Award is een prijs van de Green Deal Board en gaat naar de 3 Green Deals die een bijzondere prestatie leveren op het gebied van samenwerking, durf en vernieuwing.

De kern van Tijdelijke Natuur is het stimuleren van natuurontwikkeling op gronden die wachten op hun uiteindelijke bestemming. Veel grondeigenaren met ontwikkelplannen proberen de vestiging van beschermde plant- en diersoorten op hun toekomstige bouwterreinen te voorkomen om potentiële conflicten met de Floraen faunawet te vermijden. Doordat terreineigenaren met Tijdelijke Natuur de zekerheid krijgen dat ze beschermde soorten probleemloos mogen verwijderen op het moment dat de schop de grond in moet, kunnen ze stoppen met hun “natuurwerende” beheer.

De Green Deal Tijdelijke Natuur is een unieke samenwerking tussen private partijen en de rijksoverheid. Private grondeigenaren steken hun nek uit door grond voor de ontwikkeling van Tijdelijke Natuur beschikbaar te stellen. Dat doen ze zonder enige verplichting en ondanks het feit dat nog niet alle gevolgen van Tijdelijke Natuur tot in detail bekend zijn. Natuurorganisaties durven het aan Tijdelijke Natuur te ondersteunen, ondanks het feit dat dit geen vanzelfsprekende boodschap is voor organisaties die het behoud van natuur als primaire doelstelling hebben. Ook de samenwerking van natuurorganisaties met commerciële partijen getuigt van lef.

De rijksoverheid heeft procedures en wetgeving ontwikkeld waarmee het idee van Tijdelijke Natuur in de praktijk mogelijk wordt gemaakt. Beleidsmedewerkers van het ministerie van Economische Zaken zijn buiten bestaande kaders getreden om met betrokkenen aan oplossingen te werken. Het winnen van de Runner Up Award stimuleert de partijen van deze Green Deal Tijdelijke Natuur om met veel energie door te gaan op de gekozen route.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet