NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw natuurbeleid speelt in op veranderde samenleving

7 nov 2013

De provincie Utrecht heeft nieuw natuurbeleid: 'Utrecht, netwerk van natuur'. Provinciale Staten hebben dit op 4 november 2013 vastgesteld. De nieuwe koers speelt in op de veranderde maatschappij, waarin het steeds belangrijker is de natuur te kunnen beleven. En waarin het essentieel is de natuur samen met partners duurzaam te financieren en op orde te houden.

De maatschappij verdient een robuuste natuur die tegen een stootje kan en die dichter bij de mens staat. Dus: minder gericht op specifieke soorten planten en dieren, meer gericht op de grote lijn. De natuur kan zich dan zelf verder ontwikkelen. Toch zal de kwetsbare natuur beschermd blijven worden: rondom deze gebieden zal nieuwe natuur zorgen voor een beschermende buffer.

Natuur moet beleefbaar en toegankelijk zijn. Het is dus van belang dat de natuur aansluit op de wensen van inwoners, zodat iedereen die dat wil er rust en ontspanning kan vinden.

De provincie Utrecht wil inwoners meer bij natuur betrekken, bijvoorbeeld door ruimte te geven aan hun goede ideeŽn.

Samen met partners zorgt de provincie ervoor dat de natuur ook op langere termijn gefinancierd kan worden. Daarvoor is het nodig nieuwe verdienmodellen te ontwikkelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet