NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Hoogwaterbeschermingsprogramma Projectenboek 2014

12 nov 2013

In het Hoogwaterbeschermingsprogramma werken Rijk en waterschappen intensief samen om Nederland te beschermen tegen overstromingen. Zij voeren maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.

De publicatie van het Hoogwaterbeschermingsprogramma Projectenboek 2014 markeert een nieuwe fase in het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Na een intensieve voorbereidingsperiode wordt 2014 het jaar waarin de eerste projecten van start gaan en 3 projectoverstijgende verkenningen gestalte krijgen.

Projectenboek
Het projectenboek schetst de achtergronden, kaders en spelregels van het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Daarnaast geeft het boek een overzicht van alle projecten die in 2014 gaan starten of al bezig zijn.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet