NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincie Limburg koopt 1900 hectare grond van Rijk

11 npv 2013

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het natuurbeleid ligt voortaan vrijwel volledig bij de provincie. Dit werd onder andere in september met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken en de twaalf provincies vastgelegd in een Bestuursovereenkomst Grond.

Met deze nieuwe afspraken krijgen de provincies de mogelijkheid om het instrument grond op een effectieve manier in te zetten om robuuste natuur te realiseren. Provinciale Staten moeten nog instemmen met het Bestuursakkoord.

Wat houden de afspraken in?
Om de uitvoering een extra impuls te geven nemen de provincies 4.000 hectare grond van het rijk (Bureau Beheer Landbouwgronden) over. Daarmee is een bedrag van € 160 miljoen gemoeid. Tegelijkertijd wordt door het rijk 14.000 hectare aan de provincies overgedragen. Met deze grondvoorraad kan nu onder provinciale regie effectief op de gebiedsontwikkeling worden gestuurd.
Instemmen met de Bestuursovereenkomst Grond betekent voor Limburg dat tegen betaling van € 21 miljoen de Provincie de beschikking krijgt over een grondvoorraad van 1.900 ha.

Natuur van en voor mensen
De Provincie Limburg speelde al in op de veranderde situatie met een nieuwe beleidsvisie, vastgelegd in de een nota ‘Natuurbeleid: natuurlijk eenvoudig’. Gedeputeerde Patrick van der Broeck: “Afgelopen jaren hebben veel ontwikkelingen in het landelijk gebied stil gelegen. Gelukkig krijgt natuur nu de positieve klank die het verdient. Natuur is wat mij betreft van en voor de mensen. Natuurbeleid staat niet alleen in dienst van het halen van de Europese doelstellingen. Het is een essentieel bestandsdeel bij de realisatie van vitaal platteland in de provincie. Dat is voor mij de grootste winst van 2013.”

Regierol provincies
De provincies nemen hun regierol serieus, zo geeft verantwoordelijk gedeputeerde Patrick van der Broeck aan. In de afgelopen maanden hebben provincies intensief overleg gevoerd met belangrijke maatschappelijke organisaties die bij de uitvoering van het beleid zijn betrokken. Met deze organisaties hebben de provincies over de uitvoering van het beleid een overeenkomst gesloten. Die overeenkomst maakt het mogelijk dat de stagnatie, waarvan sinds 2010 sprake is, wordt opgeheven en dat partijen nu weer met de uitvoering van het natuurbeleid aan de slag kunnen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet