NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Decentralisatie omgevingsbeleid kan leiden tot fragmentatie en duplicatie van kennis

9 nov 2013

De decentralisatie van het omgevingsbeleid heeft als risico dat de strategische kennis over beleidsthema’s versnipperd raakt, of dat iedere decentrale overheid in de vergaring van kennis het wiel opnieuw gaat uitvinden. Dit is inefficiënt en ondoelmatig. Het is aan te bevelen dat de Rijksoverheid en de decentrale overheden de vraag naar en het aanbod van kennis in een gezamenlijk proces beter coördineren.

Stapel boeken
De voortgaande decentralisatie van het omgevingsbeleid van het Rijk naar provincies, gemeenten en waterschappen heeft als risico dat de strategische kennis over beleidsthema’s versnipperd raakt (fragmentatie), of dat iedere decentrale overheid het wiel opnieuw gaat uitvinden (duplicatie).

Decentrale overheden zijn onvoldoende op de hoogte, en maken onvoldoende gebruik, van de kennis en informatie die collega-overheden al beschikbaar hebben. Ook de Rijksoverheid heeft hier last van. Hoe kan het Rijk bijvoorbeeld namens Nederland rapporteren aan internationale beleidsgremia, als de diverse decentrale beleidsresultaten niet onder één noemer zijn te brengen?

Op verzoek van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken onderzocht het PBL hoe de Rijksoverheid, vanuit haar achterliggende verantwoordelijkheid voor het gedecentraliseerde omgevingsbeleid, de provincies, gemeenten en waterschappen kan faciliteren bij hun zoektocht naar strategische kennis.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet