NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samenwerking loont voor landschap Kop van Noord-Holland

6 nov 2013

Met het uitvoeringsplan Groen in de Kop hebben de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland de handen ineengeslagen om de Kop van Noord-Holland landschappelijk aantrekkelijker te maken.

De twintig projecten die in het programma zijn opgenomen moeten voor 2020 gerealiseerd zijn. De totale investering is ruim 8,6 miljoen euro.

Groen in de Kop biedt kansen en mogelijkheden om groen en landschap te ontwikkelen. Dit heeft een positief effect op het woonkwaliteit en de leefomgeving van de regio en het investeringsklimaat in de Kop kan worden versterkt. Gedeputeerde Jaap Bond: “Groen in de Kop is tot stand gekomen dankzij een goede en intensieve regionale samenwerking. Belangrijk uitgangspunt bij de selectie van de projecten is de ‘quick wins’ gedachte. Dit betekent dat de projecten uiterlijk in 2020 gerealiseerd moeten zijn. De lijst met projecten bestaat uit plannen die er al lagen en uit nieuwe initiatieven. Toegevoegde waarde van opname in het programma Groen in de Kop is de gezamenlijke aanpak waardoor projecten sneller en in samenhang gerealiseerd kunnen worden.”

De lijst met projecten is divers en bestaat uit grote en kleine activiteiten. Voorbeeld van een klein project is de realisatie van vijf oplaadpunten voor de elektrische fiets langs de fietsroute Den Helder - Den Oever (gereed eind 2014). Het versterken van de groene en recreatieve potentie van Den Helder is een aanzienlijk grotere opgave. Den Helder wordt omgeven door zee, natuur- en recreatiegebieden. De groene en recreatieve mogelijkheden zijn nog relatief onbekend. Daarom worden de recreatiemogelijkheden in de Noordduinen uitgebreid en wordt de Helderse Vallei als recreatieknooppunt verder ontwikkeld.

Ook de recreatieve mogelijkheden op het water en voor wandelen door het landschap krijgen volop aandacht. Zo wordt in het project Waterrijk de positie van Schagen versterkt als knooppunt voor watertoerisme en wandelnetwerken. Daarbij inbegrepen het opwaarderen van deze functies vanuit de dorpskern langs het meer van Dirkshorn naar Waarland. In het gebied rondom Callantsoog (Het Oog) liggen voor Schagen opgaven voor recreatie, natuurontwikkeling en waterberging. In Sint Maartenszee werkt Schagen de gebiedsvisie uit in ‘Duin en Dijk’.

Het programma Groen in de Kop is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten en de betrokken colleges van burgemeester en wethouders.

Een volledig overzicht van de projecten is te vinden op www.dekopwerkt.nl.

De Kop werkt!
De komende jaren worden tientallen projecten gelanceerd om de vitaliteit van de Kop van Noord-Holland de stimuleren. De deelnemende partijen zijn de gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en de provincie Noord-Holland.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet