NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gevraagd: voorstellen om Gelderse natuurplannen uit te voeren

1 nov 2013

De provincie Gelderland roept iedereen op zich te melden met voorstellen om de natuurplannen uit te voeren. Het gaat om concrete voorstellen om het Gelderse Natuurnetwerk te realiseren en te beheren volgens het Natuurbeheerplan 2014. De provincie krijgt zo inzicht wie welke plannen heeft.

Het uiteindelijk doel van de provincie is om tot afspraken te komen wie wat gaat doen, op welke manier en met welke instrumenten. Gedeputeerde Jan Jacob van Dijk: 'Natuur is in het belang van iedereen, dus roepen we ook iedereen op om voorstellen in te dienen. In september hebben we het Natuurpact met het rijk afgesloten. Dat geeft ons voldoende financiŽle zekerheid op langere termijn, waardoor we nu uitvoeringsafspraken willen maken. Vandaar onze oproep in de brief.' Op 18 november geeft de provincie een toelichting.

Kaders
De voorstellen die Gelderland vraagt, moeten bijdragen aan de opgave voor natuur. Gelderland heeft deze opgave samen met partijen in beeld gebracht. Dit is vertaald in het Gelders Natuur Netwerk (GNN), een concept-kaart van de Omgevingsvisie. Daarnaast staat in het Natuurbeheerplan 2014 welke gebieden in aanmerking komen voor welke beheersubsidie. Prioriteit ligt bij het realiseren van de internationale doelen, zoals Natura 2000 en de Kaderrichtlijn Water.

Natuurbeleid
Provincie Gelderland is verantwoordelijk voor het Gelderse natuurbeleid. Natuur en landschap vormen het groene kapitaal van Gelderland en zijn van belang voor inwoners en bedrijven. Een aantrekkelijke en gevarieerde natuur en landschap oefent grote aantrekkingskracht uit op inwoners, bezoekers en bedrijfsleven. Om op een haalbare en betaalbare manier met dit groene kapitaal om te gaan, zoekt Gelderland de samenwerking. Daarbij past ook het vergroten van betrokkenheid bij natuur en het vergroten van het eigenaarschap van natuur.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet