NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Tussenstand natuurvisie naar Tweede Kamer

31 okt 2013

Nederlandse burgers willen zelf meer bijdragen aan natuur en zien natuur als een belangrijke voorwaarde voor een goede kwaliteit van leven in de directe leefomgeving. Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Veldkamp in opdracht van Economische Zaken. Het onderzoek is onderdeel van de tussenstand over het natuurbeleid die staatssecretaris Dijksma in een brief naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Natuurbeleid
Dijksma noemt het 'goed nieuws' dat mensen zelf meer willen doen aan natuur. In het onderzoek geeft 65% van de ondervraagden aan dat burgers meer aan natuur willen en kunnen doen. Dat past bij de weg die de overheid is ingeslagen in een andere omgang met natuur. En onderschrijft de waarde die men aan natuur hecht voor het welzijn. Na de aanwezigheid van familie en vrienden (58%), staat natuur (15%) op de tweede plek. Daarbij is een goede omgang met de natuur voor tweederde (67%) van de ondervraagden van wezenlijk belang voor hun kinderen en kleinkinderen.

Het benutten van zelforganiserend vermogen is een van de pijlers van de natuurvisie. Door samenwerking tussen burgers, boeren, bedrijven en maatschappelijke organisaties is al een enorme variatie aan initiatieven ontstaan: van particuliere wildzaaiacties in stedelijke graslandjes tot professionele vergroening van internationale productie- en handelsketens.
Investeringen natuurgebieden

In de brief geeft de staatssecretaris aan dat we er nog lang niet zijn. Zo heeft de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur geadviseerd de investeringen in natuurgebieden meer te richten op verbetering van de condities voor soortenrijkdom, en minder op behoud van individuele soorten. Dijksma wil dit advies opvolgen.

Natuur moet veerkrachtiger, tegen een stootje kunnen en goed samen gaan met ondernemend Nederland. Dat betekent dat bedrijven de mogelijkheid moeten hebben uit te breiden als de natuur daar geen schade van ondervindt. Ook uit het onderzoek blijkt dat 55% van de ondervraagden het een goed idee vindt dat bedrijven meer aan natuur doen.
Natuurvisie

Dijksma: 'We gaan de goede kant op met onze natuur. Vooral omdat burgers, ondernemers en organisaties laten zien de handschoen gezamenlijk op te pakken. Natuur is recreatie, maar zorgt ook voor ondernemerschap en banen. En we gaan door op deze ingeslagen weg om volgend jaar tot een breed gedragen nationale natuurvisie te komen.'

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet