NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samenwerkingsverband voor uniforme kaart van Nederland

15 nov 2013

Voor een uniforme aanlevering van topografisch materiaal wordt de Stichting Samenwerkingsverband van Bronhouders - Basisregistratie Grootschalige Topografie (SVB-BGT) opgericht. De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel hiertoe van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu, mede namens minister Hennis van Defensie en staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. Doel is de topografische kennis van Nederland - de locatie van gebouwen, (spoor)wegen, water, groen - vanaf 2016 te bundelen in een gedetailleerde digitale landkaart.

De stichting is een samenwerkingsverband van de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Defensie en Economische Zaken en de koepels Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Unie van Waterschappen (UvW) en ProRail BV. De SVB-BGT zal het Kadaster topografische informatie aanleveren van de afzonderlijke leden en hun achterban. Het Kadaster neemt de diverse gegevens op in een actueel landsdekkend topografisch bestand, de nieuwe Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT).
Co÷rdinatie en uniformiteit

Het SVB-BGT zorgt voor centrale afstemming en samenvoeging van topografisch materiaal van de zogenoemde bronhouders. Dit zijn de leden van de stichting en de leden van de deelnemende koepels: provincies, gemeenten en waterschappen. Zij beschikken over een grote hoeveelheid aan kennis over bijvoorbeeld de locatie van gebouwen en wegen. Door tussenkomst van de nieuwe stichting hoeven de partijen niet steeds individueel met elkaar in overleg te treden. Daarnaast speelt de stichting een rol bij het aanpassen van bestaande bestanden naar uniforme BGT-standaarden. De bronhouders zijn wettelijk verplicht gegevens aan te leveren en verantwoordelijk voor het materiaal dat zij aanleveren.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet