NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Cultuurfonds en Piet Oudolf stellen het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds in

8 nov 2013.

Tuin- en landschapsontwerper Piet Oudolf stelt samen met het Prins Bernhard Cultuurfonds het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds in. De doelstelling van dit nieuwe CultuurFonds op Naam met een startkapitaal van 75.000 euro is om projecten mogelijk te maken die tijdelijk braakliggende terreinen in de stad omvormen tot een groene omgeving. Het Cultuurfonds heeft dit fonds geschonken aan Oudolf ter ere van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2013, die hij maandag 11 november ontvangt.

Naar aanleiding van de toekenning van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2013 heeft het Cultuurfonds aan Piet Oudolf een CultuurFonds op Naam geschonken, waarvan hij zelf de naam en doelstelling mocht bepalen. Oudolf constateert in zijn werk een groeiende vraag om in buurten iets met planten en groen in de breedste zin van het woord te doen. Er ontstaan al veel initiatieven op dit gebied, zoals bijvoorbeeld buurttuinen, stadsgroentetuinen en schooltuinen. De financiële middelen om dit soort projecten mogelijk te maken zijn schaars.
Dit idee vormt de basis van het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds, dat per 1 januari 2014 actief wordt als CultuurFonds op Naam bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Piet Oudolf zal tijdens de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs op maandag 11 november een toelichting geven op zijn plannen met het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds.

Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds
Het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds heeft tot doel om projecten mogelijk te maken die tijdelijk braakliggende terreinen in de stad omvormen tot een groene omgeving. Naast het bevorderen van vergroening in de stad is het fonds ook bedoeld om sociale cohesie en onderlinge betrokkenheid in de buurt te genereren. Het is dan ook uitdrukkelijk de bedoeling dat de lokale bevolking betrokken is bij deze projecten.
Piet Oudolf: ‘Het verlangen naar groen of natuur in de buurt groeit vandaag de dag meer dan ooit. Ik vind het een prachtig idee dat het Piet Oudolf Groen in de Buurt Fonds gemeenschappen kan stimuleren om ‘groene’ projecten op te starten en financieel kan bijdragen daaraan. Voor mij zijn kleinschalige lokale initiatieven net zo belangrijk als de grote werken waar ik bij betrokken ben.’

Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs
De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs wordt toegekend aan personen of instellingen die zich op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt op een of meerdere werkterreinen van het Cultuurfonds. Aan de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs is een geldbedrag van 75.000 euro verbonden. Daarnaast krijgt de winnaar een CultuurFonds op Naam met een startkapitaal van 75.000 euro, waarvan men de naam en doelstelling zelf mag bepalen.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleert cultuur en natuurbehoud in Nederland – op grote en op kleine schaal. Bijzondere initiatieven, bevlogenheid en talent moedigt het fonds aan met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen. Door actieve fondsenwerving en inkomsten uit loterijen kan het fonds jaarlijks ruim 3.500 projecten en personen ondersteunen. Het Cultuurfonds is actief als intermediair voor het mecenaat en beheert CultuurFondsen op Naam voor particulieren, stichtingen en bedrijven die cultuur een warm hart toedragen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet