NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Coalitie niet op één lijn over landbouw- en plattelandsbudgetten

14 nov 2013

Vorige week sprak de Tweede Kamer uitgebreid met staatssecretaris Sharon Dijksma (EZ, PvdA) over de natuuronderwerpen. Er werden tijdens de begrotingsbehandeling van Economische Zaken veel moties ingediend, die onder meer van invloed zijn op provinciaal beleid. Over deze moties werd afgelopen dinsdag gestemd.

GLB
De coalitiepartijen toonden zich verdeeld op het dossier Gemeenschappelijk LandbouwBudget (GLB). De motie van Stientje van Veldhoven (D66), die vroeg om een maximale overheveling van het budget voor directe inkomenssteun aan agrariërs (pijler 1) naar het budget voor plattelandsontwikkeling (pijler 2), haalde het niet tijdens de stemming.

Alleen PvdA, SP, GroenLinks en 50+ steunden deze oproep tot maximale inzet op vergroening en innovatie van het plattelandsbeleid. Dijksma voert nog overleg met agrariërs (LTO) en provincies (IPO) over dit dossier.

Plattelandsontwikkeling
De Kamer stemde wel in met de motie van Carla Dik-Faber van de ChristenUnie over het plattelandsontwikkelingsprogramma voor de periode 2014-2020 ( POP -3). De Kamer wil een nationaal gelijk speelveld voor duurzaamheids- en innovatiesubsidies uit POP -3. De invulling van het POP -3 is overigens een verantwoordelijkheid van de staatssecretaris en de 12 provincies samen.

bron: IPO

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet