NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

LTO: ‘Hef tegenstelling natuur en landbouw op’

25 nov 2013

LTO Nederland voorzitter Albert Jan Maat zette zijn handtekening onder de Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving en onderstreept daarmee het belang van professionaliteit van mensen die in de groene sector werken. “Ieder zijn deskundigheid, maar op veel plekken in het land is de tegenstelling natuur en land- en tuinbouw onnodig. Als we elkaars taal en deskundigheden kennen, wordt samenwerken makkelijker”, aldus Albert Jan Maat.

In de Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving hebben belanghebbende partijen vastgelegd hoe Nederland de kwaliteit van groene professionals kan borgen, nu en in de toekomst. Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) was ook één van de ondertekenaars. “Nederland heeft te maken met vragen over biodiversiteit, opraken van natuurlijke hulp- en grondstoffen en een klimaatverandering. Voor veel van deze grote vraagstukken hebben boeren en tuinders de sleutel in handen. De land- en tuinbouw is voor de vergroening van de economie, het welzijn van mensen en hun omgeving een onmisbare schakel”, stelt Maat.

De Human Capital Agenda gaat er vanuit dat oplossingen nodig zijn om ons land toekomstbestendig te maken. In dit proces speelt de kwaliteit van de groene professional een cruciale rol. “We moeten af van het idee dat natuur door terreinbeheerders onderhouden wordt en dat boeren en tuinders dat niet zouden kunnen. De scheiding natuur en landbouw is op veel plaatsen kunstmatig en soms echt onnodig. Het is goed dat we via de groene opleidingen bruggen slaan en elkaars taal beter leren verstaan”, aldus Maat.

In het onderwijs verschuift het accent naar omgevingsbewustzijn en ondernemerschap. De studenten krijgen straks les over landbouw, water en gezondheidszorg en leren zo meer begrip te krijgen voor de belangen van die sectoren. De groene professional moet als het ware de ‘taal’ van andere belanghebbende partijen leren spreken. Agrarische ondernemers en studenten zouden op hun beurt meer kennis moeten hebben van natuur. “Een goede ontwikkeling, want in de praktijk van nu zien we te vaak dat we elkaar verkeerd verstaan. Dat is niet nodig en vaak contraproductief”, zegt Maat.

De Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving is een gezamenlijke agenda om deze ambities te bewerkstellingen. Met deze geïntegreerde aanpak investeert Nederland doelbewust in mensen die in de groene sector werken of willen gaan werken. De groene opleidingen moeten ook beter gaan aansluiten op de vragen vanuit de arbeidsmarkt. Op deze manier blijft de groene sector aantrekkelijk voor zowel huidige professionals als studenten die in de toekomst de arbeidsmarkt betreden.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet