NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving

26 nov 2013

Staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) heeft maandag 25 november in Groningen samen met partijen uit de groene sector de Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving ondertekend. De Vlinderstichting is een van de ondertekenaars.

Met deze Human Capital Agenda bundelen de ondertekenaars hun krachten, zodat Nederland ook in de toekomst voldoende goed gekwalificeerde groene professionals heeft. Hogeschool VHL was kwartiermaker van de agenda. De staatssecretaris benadrukte dat de harde grenzen tussen rood, groen en blauw zullen vervagen. Dat betekent dat we toe moeten naar integrale oplossingen. “Het zou ongelofelijk helpen wanneer er een nieuwe generatie studenten opstaat, die vanuit een brede basis daaraan kan bijdragen.” Goed gekwalificeerde groene professionals vormen de basis voor een sterke sector natuur en leefomgeving.

Het accent in de opleidingen moet komen te liggen op omgevingsbewustzijn, ondernemerschap en integraal denken. De groene professional moet de taal van andere partijen leren spreken. “We moeten leerlijnen doortrekken van VMBO tot WO en op latere leeftijd ook nog kansen geven om door te leren”, aldus Debby Kamphuis (Vereniging Bos- en Natuureigenaren). Daarom richt deze Human Capital Agenda zich op alle leerlingen, van VMBO tot WO, én op de huidige professionals. De staatssecretaris gaf aan dat de kwaliteit van het onderwijs verhoogd moet worden en iedereen daarin mee moet: “Raise the bar, close the gap”.

Twee lectoraten
Staatssecretaris Dijksma toonde haar betrokkenheid door mede-eigenaar te worden van de Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving en twee lectoraten mede mogelijk te maken; een lectoraat over biomimicry en een lectoraat over natuurbeheer met aandacht voor collectieven. Everhardus Togtema (Koepels voor agrarisch natuurbeheer) reageerde verheugd, volgens hem kan de transitieslag van agrarische natuurverenigingen naar collectieven ondersteund worden door het lectoraat.

Naast staatssecretaris Dijksma hebben de volgende partijen de Human Capital Agenda Natuur en Leefomgeving ondertekend:

· Alle Nederlandse groene onderwijsinstellingen
· Vereniging van Bos- en Natuureigenaren
· LTO Nederland
· Branchevereniging VHG, voor ondernemers in het groen
· Koepels van agrarische natuurverenigingen
· SOVON Vogelonderzoek Nederland
· De Vlinderstichting
· Landschapsbeheer Nederland
· Dutch School of Landscape Architecture


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet