NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Opties voor Regionale AdaptatiestrategieŽn in Veenweidegebieden.

26 nov 2013

Een digitale handleiding over Opties voor Regionale AdaptatiestrategieŽn in Veenweidegebieden is gepubliceerd op www.veenweidegebieden-oras.nl . Deze handleiding beidt informatie en handreikingen om activiteiten in het veenweidegebied te ondersteunen. De handleiding heeft tot doel het onderkennen van knelpunten in de Nederlandse veenweidegebieden te faciliteren die (mede) het gevolg zijn van klimaatverandering. Ook wil de handleiding behulpzaam zijn bij het verkennen van pakketten van maatregelen als mogelijke adaptatie aan ongewenste ontwikkelingen.

Daartoe beoogt de manual bestaande kennis zo goed mogelijk te ontsluiten, methoden aan te reiken voor het onderkennen en beoordelen van knelpunten en instrumenten om de vele maatregelen die in dit kader zijn ontworpen en getest op hun effectiviteit en toepasbaarheid voor verschillende situaties in beeld te brengen.

De handleiding bevat Opties voor Regionale AdaptatiestrategieŽn (ORAS) voor veenweidegebieden en is een eindproduct van activiteiten binnen het Nationaal Onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat. De handleiding is bedoeld voor professionals die actief zijn in de ontwikkeling en uitvoering van regionaal beleid, voor ondernemers en andere belanghebbenden in het veenweidegebied.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet