NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Grond ruilen levert veel op

21 nov 2013

De Limburgse Land- en Tuinbouw Bond (LLTB), Dienst Landelijk Gebied (DLG) en het Kadaster hebben de handen ineen geslagen om de verkaveling van het landelijk gebied in Limburg aan te pakken. Via het programma Verkavelen voor Groei wordt samen met grondeigenaren en gebruikers gekeken welke gronden in aanmerking komen om te ruilen. Het doel is dat meer grond direct rondom de boerderij komt en meerdere kleine kavels op afstand worden samengevoegd tot één grote kavel.

Al jaren zien we in Nederland dat kleine boeren bedrijven verdwijnen en grote bedrijven de gronden opkopen. Hierdoor ontstaat er steeds meer versnipperd eigendom. Overal liggen kavels van verschillende eigenaren door elkaar heen. De tijd dat de boer de gronden rondom de boerderij had, ligt ver achter ons.

Ongewenst
Grond op afstand van het bedrijf brengt veel kosten met zich mee. De boer moet immers steeds weer de afstand van de boerderij naar de veraf gelegen kavel overbruggen om daar de grond te bewerken of het vee te verzorgen. Ook in het landelijk gebied van de provincie Limburg zijn de gevolgen van een verslechterde verkavelingssituatie te zien. Behalve dat het tijd en geld kost om heen en weer te rijden komt het agrarisch verkeer op de openbare weg de veiligheid en de CO2 uitstoot niet ten goede.

Winst
Een goede verkaveling verbetert de productieomstandigheden in de landbouw. Een economisch sterke landbouwsector is van groot belang, ook voor de werkgelegenheid in de provincie. Daarnaast zijn het verhogen van de verkeersveiligheid, minder CO2 uitstoot en een besparing op onderhoud aan de openbare wegen door minder agrarisch verkeer, belangrijke drijfveren om met elkaar de verkaveling aan te pakken.

Steun

De provincie Limburg verwelkomt en ondersteunt het initiatief van LLTB, DLG en het Kadaster van harte. Samen met de grondeigenaren en gebruikers de verkaveling in Limburg aanpakken, met het idee dat iedereen er beter van wordt, is een geweldig initiatief, aldus Patrick van der Broeck, gedeputeerde provincie Limburg.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet