NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Samenwerken aan natuur en water in het Friese merengebied

22 nov 2013

Vier partijen hebben de handen ineen geslagen voor onderhoud en verbetering van natuur en water in het Friese merengebied. Provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea en Staatsbosbeheer hebben daarvoor vrijdag 22 november een overeenkomst getekend. Met de overeenkomst spreken de partijen af om nog nauwer samen te werken bij projecten in het merengebied.

De partijen gaan van ontwerp tot de organisatie en uitvoering van de natuur- en waterprojecten intensief samenwerken. Op deze manier wordt er werk met werk gemaakt. Door het bundelen van de werkzaamheden is er in de gebieden maar één keer overlast. De partijen hebben gezamenlijke doelen: beschermen van de natuurwaarden, bevorderen van de watersportrecreatie, realiseren van de ecologische hoofdstructuur en het op orde houden van watersystemen.

Aanpak acht gebieden
De samenwerking richt zich op acht gebieden. Hierbij worden de projecten gezamenlijk aangepakt. Het gaat om projecten rondom het Snitser Mar, Wite en Swarte Brekken, Terkaplester Puollen, Heeg, Blauhúster Puollen, Gaastmeer, It Heidenskip en Galamadammen. Op dit moment worden aan de noordkant van het Snitser Mar (Polder Potskar) en aan de noordkant van De Fluessen (Aent Lieuwespolder/Wolvetinte) al werkzaamheden uitgevoerd. Zo wordt er gewerkt aan het herstel van de kades en het natuurvriendelijk maken van de oevers. De aanpak van deze projecten is vastgelegd in een programmaboek dat tijdens de ondertekening is gepresenteerd.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet