NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Onderhoud groen Brabantse gemeenten bijna chemievrij

20 nov 2013

De meeste gemeenten in Brabant gebruiken geen chemicaliën meer bij het onderhoud van openbaar groen. Iets minder dan de helft van alle gemeenten doet dit ook bij onkruidvrij houden van wegen, parkeerplaatsen en trottoirs.

Onderhoud groen gemeenten bijna chemievrij
Het gebruik van chemische middelen is slecht voor de kwaliteit van het water en daarmee de drinkwaterwinning. De provincie probeert daarom het gebruik van dergelijke verdelgingsmiddelen te verminderen. Aan het stimuleringsproject ‘Schoon Water voor Brabant’ doen inmiddels 18 gemeenten met een grondwaterbeschermingsgebied mee. Zij werken samen aan niet-chemisch beheer.

Deels succesvol
Onderzoek in alle 67 Brabantse gemeenten wees uit dat 82% geheel is afgestapt van chemische middelen voor het beheer van groen in de bebouwde kom. Bij het onderhoud aan sportvelden blijkt nog een wereld te winnen. Daarin werkt slechts 13% chemievrij. Bij onderhoud aan verhardingen gaat het iets beter. Daar stokt de teller op 45%.

Chemievrij beheer is de toekomst
Uit het onderzoek blijkt ook dat chemievrij beheer door gemeenten niet sterk kostenverhogend is omdat het veel goedkoper is geworden. Binnenkort spreekt de Tweede Kamer over een verbod van chemische middelen bij het onderhoud van verhardingen per 1 november 2015.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet