NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ervenconsulent helpt te bouwen met kwaliteit

3 dec 2013

In juni is het ervenconsulentschap in de provincie Utrecht van start gegaan. De ervenconsulent adviseert initiatiefnemers en gemeenten bij ontwikkelingen in het landelijk gebied. Om zo een kwaliteitsimpuls aan het landschap te geven. Tijdens de ‘Grand Tour’ op 28 november introduceerden de ervenconsulenten hun werkwijze waarin ruimtelijke kwaliteit van het landschap de verbindende factor is bij nieuwe ontwikkelingen.

Bart Krol, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied provincie Utrecht, ontving de eerste brochure van het ervenconsulentschap uit handen van Frans ter Maten, directeur Landschap Erfgoed Utrecht. Frans ter Maten: ‘De ervenconsulent zoekt naar harmonie tussen toen, nu en de toekomst.’

Bart Krol: ‘Het is dé uitdaging om naar die harmonie te zoeken. Want hoe behoud je in een gebied unieke landschapselementen en zorg je tegelijkertijd dat nieuwe initiatieven wél mogelijk zijn? De ervenconsultent adviseert bij de ontwikkeling van nieuwe plannen en heeft oog voor de inpasbaarheid ervan in het landschap. Op die manier wordt het gebied optimaal benut en staat de ruimtelijke kwaliteit ervan voorop.’

Na de officiële opening in Haarzuilens stapten de aanwezigen in een oldtimer bus en maakten een ‘Grand Tour’ die begon door de Utrechtse Waarden. Eerst werd ingegaan op het uitbreiden van agrarische bedrijven. Naast de belangen van de boer en het milieu spelen de belangen van de burger en het landschap een belangrijke rol. De ervenconsulent koppelt deze verschillende belangen aan elkaar met de landschappelijke kwaliteit als verbindende factor.

Vervolgens kwam de bus aan in het Kromme Rijngebied waar de Ruimte-voor-Ruimte regeling werd behandeld. De verschillende gemeenten die in de bus vertegenwoordigd waren, wisselden hier hun kennis en ervaringen uit. Maarten Buruma,senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening provincie Utrecht: 'In het verleden leverde de regeling Ruimte-voor-Ruimte wel veel sloop van oude gebouwen op, maar wat ervoor terug kwam was niet altijd een verbetering. De ontstening was eerst het doel, nu moet daar een gepaste landschappelijk inrichting voor terugkomen.'

Aan het einde van de dag vatte Ingeborg Thoral, adviseur ruimtelijke kwaliteit provincie Utrecht, het belang van ruimtelijke kwaliteit samen: 'Vasthouden aan het contrast tussen stad en platteland is waar behoefte aan is. En dat wordt bereikt door aandacht te geven aan de architectonische én landschappelijke kwaliteiten van het boerenland. Samen werken we aan een nieuw type 21ste-eeuws landschap. Het ervenconsulentschap vormt hier de bindende factor voor.’

Heeft u een boerenbedrijf of bent u eigenaar van een boerenerf? Bent u betrokken bij plannen of initiatieven in het landelijk gebied? Dan kan de ervenconsulent tijdens het planproces ondersteuning bieden aan initiatiefnemer, zoals particulier, adviseur of instelling, en gemeente. Om zo de ontwikkeling bij te laten dragen aan de ruimtelijke kwaliteit en de waardering van het landschap.

Kijk voor meer informatie op www.landschaperfgoedutrecht.nl.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet