NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Risico grote natuurbranden verkleinen

3 dec 2013

In een aantal natuurgebieden in Limburg is er een relatief groot risico op onbeheersbare natuurbranden. De maatschappelijke en economische gevolgen van een dergelijke brand kunnen groot zijn. In Limburg wordt een project opgestart om in drie gebieden de risico’s te inventariseren en te verkleinen.

Afgelopen jaren is in Nederland een aantal grote natuurbranden geweest, zoals op de Strabrechtseheide en in de duinen bij Bergen (NH). Die branden hadden de potentie om uit te groeien tot een onbeheersbare brand, met grote impact voor bijvoorbeeld woonwijken, bungalowparken en campings en economische schade tot gevolg.

Gedeputeerde Patrick van der Broeck: “Afgesproken is om samen met de Veiligheidsregio’s Limburg Noord en Zuid-Limburg tot een plan van aanpak te komen om het risico op onbeheersbare natuurbranden te verkleinen. De komende jaren wordt voor de natuurgebieden Meinweg, Weerter- en Budelerbergen en Brunsummerheide gekeken hoe het risico op onbeheersbare natuurbranden kan worden teruggedrongen."

Terreinbeheerders, gemeenten, de recreatiesector, de veiligheidsregio’s en Provincie Limburg voeren een risicoanalyse uit om te bepalen welke maatregelen in een gebied genomen kunnen worden. Zo’n risicoanalyse wordt ook wel ‘gebiedsgerichte benadering’ genoemd en is nieuw in deze provincie. Het geeft maatregelen die met name proactief en preventief van aard zijn. Evacuatieplannen, voorlichting, wijzigingen in natuurbeheer, ontsluiting en beheer van wegen en paden zijn een aantal mogelijke maatregelen.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet