NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Gemeenten volledig bevoegd voor verlenen omgevingsvergunning

27 nov 2013

Gemeenten worden per 1 januari 2014 volledig bevoegd voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor alle voormalige provinciale bedrijven, met uitzondering van de (provinciale) IPPC- en de BRZO-bedrijven. Voor deze laatste categorie zijn en blijven provincies bevoegd.
Gemeenten gaan via de RUDís/Omgevingsdiensten ook het toezicht en de handhaving op de milieuwetgeving uitvoeren.

Verklaring van geen bedenkingen
Het overhevelen van de bevoegdheden van provincies naar gemeenten wordt mogelijk doordat het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) per januari 2014 de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) afschaft die voor de bedrijven gold. Nu is het nog zo dat provincies een vvgb moeten afgeven, waarna gemeenten een omgevingsvergunning kunnen afgeven. Ook hebben provincies nu nog een handhavingsbevoegdheid. Door het intrekken van de vvgb worden gemeenten volledig bevoegd.
FinanciŽn

Met het overhevelen van de bevoegdheden gaat ook het bijbehorende geld vanuit het provinciefonds naar het gemeentefonds. In de decembercirculaire die op 6 december verschijnt, staat welk bedrag welke gemeente ontvangt. Het geld komt via een integratie-uitkering naar de gemeenten. De bijbehorende uitvoeringstaken worden nu al uitgevoerd door de RUDís, deze zijn onderdeel van het basistakenpakket.

De staatssecretaris (IenM) adviseert gemeenten om het geld dat zij in 2014 via het gemeentefonds ontvangen voor het verlenen van de omgevingsvergunning ťťn op ťťn door te zetten naar een RUD. Dit met het oog op de continuÔteit van de activiteiten van de RUDís, en daarmee ook voor de voortgang van het vergunningenproces

Meer informatie: Brief Ministerie van Infrastructuur en Milieu (26 november 2013)


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet