NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ganzenakkoord van tafel

2 dec 2013

De G7 partners (De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland) en de provincies hebben vandaag moeten constateren dat er geen verder draagvlak is voor de invoering van het G7 Ganzenakkoord. Binnen de G7 was er geen overeenstemming mogelijk over de invoering van de winterrust per 1 januari 2014.

Betrokken partijen, zowel G7 als de provincies, hebben met spijt moeten constateren dat er geen unaniem draagvlak is bij de betrokken G7 leden. Gezamenlijk is de hoop uitgesproken het vele werk dat inmiddels is verzet niet te laten verzanden, maar decentraal met elkaar verder te kijken welke onderdelen van het G7 akkoord kunnen worden geďmplementeerd in het decentrale beleid van de provincies. De financiële afspraken in het kader van het ganzenakkoord, zoals de subsidieregeling voor rustgebieden en de overgangsregeling, komen hierbij ook te vervallen.

Teleurgesteld
Gedeputeerde Jaap Bond, die samen met de Friese gedeputeerde Johannes Kramer namens de provincies het overleg met de Ganzen-7 voerde, vindt het jammer dat de G7-partners geen overeenstemming konden bereiken. ”De ganzenpopulatie groeit nog steeds en de schade die ganzen aanrichten, wordt steeds groter. De provincies zijn verantwoordelijk voor de uitkering van faunaschades. Wij moeten dus slagvaardig optreden, anders rijzen de kosten de pan uit.” De provincies zullen nu op het decentrale niveau maatregelen nemen. Bond: “Nu het op landelijk niveau niet is gelukt, wil ik met mijn Noord-Hollandse partners verder gaan. De samenwerking loopt hier voorspoedig, dus ik heb daar alle vertrouwen in.”

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet