NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Noordse woelmuis voelt zich thuis in natte natuur zuidkust

28 nov 2013

De inrichting van natte natuurgebieden aan de zuidkust van Schouwen heeft zijn vruchten afgeworpen voor de noordse woelmuis. Deze bedreigde muizensoort laat zich op meerdere plekken zien in de gebieden van Plan Tureluur. Dit blijkt uit inventarisaties van de zoogdierenwerkgroep Zeeland.

Door het plaatsen van inloopvallen zijn op meerdere plekken noordse woelmuizen aangetroffen. Volgens boswachter André Hannewijk van Natuurmonumenten is dit naar verwachting. “De gebieden voldoen aan de strenge eisen van de noordse woelmuis. Ze hoeven niet te vrezen voor veldmuizen, een soort die niet kan zwemmen in tegenstelling tot de noordse woelmuis. Daarom vestigen ze zich graag op deels ruige eilandjes.”

Goede zwemmer
Doordat het waterpeil in de winter wordt verhoogd, maken veldmuizen dat ze wegkomen. Op die manier ontstaat er een groter leefgebied voor de noordse woelmuis. De noordse woelmuis staat erom bekend dat hij goed kan zwemmen en kan zich dus prima handhaven in natte gebieden. Echter, hij leeft alleen en dat maakt hem kwetsbaar. Veld- en aardmuizen leven in groepen en jagen de noordse woelmuis weg. Natte gebieden zijn voor de noordse woelmuis dus ideaal. De andere muizensoorten zwemmen veel minder goed en kunnen minder goed overleven in natte natuurgebieden.

DNA onderzoek
Niet alleen in natuurgebieden rond Zierikzee gaat het de goede kant op met de noordse woelmuis, ook zijn ze gezien in de Westenschouwse Inlaag, Koudekerkse Inlaag en de Bootspolder. Hier loopt momenteel een proef om aan de hand van DNA uit strontjes en water vast te stellen op welke plekken de woelmuis voorkomt en in welke aantallen. Op die manier kan op termijn veel werk worden bespaard op het gebied van monitoring.

Toekomstig beheer
Afgelopen maanden vonden inventarisaties plaats in de natuurgebieden rond Zierikzee. Dankzij diverse subsidies, waaronder SNL (subsidie natuur en landschap) en uit de subsidiepot soortenbeleid, kon de monitoring uitgevoerd worden. Natuurmonumenten gaat aan de hand van de inventarisatie bekijken hoe en waar er actief beheerd moet worden om het leefgebied voor de noordse woelmuis nog aantrekkelijker te maken.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet