NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

In Brabant zeven natuurprojecten van start

26 nov 2013

Binnenkort kan een begin worden gemaakt met het uitbreiden en/of verbeteren van de natuur in zeven gebieden in Noord-Brabant. Het gaat om de volgende gebieden:

De Brand en het Hengstven (Het Groene Woud)
Mispeleindse Heide en Landschotse Heide (Kempenland)
Noordpolder (De Brabantse Wal)
Het Middengebied (Peelvenen)
De Westelijke Langstraat en Lage Vuchtpolder
het Vlijmensch Ven en de Bossche Broek
Bruggerhuizen (Leenderbos).

Grondverwerving en inrichting
Het geld is bestemd voor het verwerven van gronden, functieverandering, ecologische inrichting en hydrologisch herstel. In totaal worden in de projectgebieden 190 hectaren (landbouw)grond verworven en/of via functieverandering in natuur omgezet, 705 hectaren worden ecologisch ingericht en op 1827 hectaren worden hydrologische herstelmaatregelen getroffen.

Snel uitvoerbaar
Deze projecten zijn geselecteerd op snelle uitvoerbaarheid. De provincie Noord-Brabant stelt er bijna 24 miljoen euro voor beschikbaar. De projecten maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS): de belangrijkste gebieden met natuurwaarde in Nederland. Het geld is grotendeels afkomstig van het Rijk (‘Lenteakkoord-middelen’).

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet