NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Natuurbeheer Waddenzee vertoont gebreken

28 nov 2013

Vandaag heeft de Algemene Rekenkamer een rapport uitgebracht waarin zij heeft gekeken naar de gevolgen van decentralisatie van natuurbeleid in het Waddengebied. In grote lijnen is de conclusie dat het niet veel slechter en niet veel beter gaat met de natuur van de Waddenzee, maar dat het beheer van het gebied veel beter kan en moet. De Waddenvereniging pleit al sinds 1974 voor beter beheer en is daarom blij met dit rapport.

De Waddenvereniging wil een samenhangend beheer van de Waddenzee. Momenteel is daar geen sprake van. De Rekenkamer telt 13 beheerders, die niet goed samenwerken en ook niet goed afstemmen. De Waddenzee is echter een groot, samenhangend gebied, dat niet in stukjes geknipt kan en mag worden, ook niet voor beheer. De Waddenvereniging vraagt daarom al jaren om één beheerder die zorgt voor een goed en samenhangend beheer van de Waddenzee. Het rapport van de Rekenkamer is een bevestiging dat dit echt nodig is. Grote vraag is hoe de dertien huidige beheerders ervoor gaan zorgen dat dit gerealiseerd wordt, ook gezien hun track record.

Nauwer samenwerken bij beheer kan al op korte termijn. Veel medewerkers die dagelijks bezig zijn met uitvoering van het beheer willen dat ook. Op iets langere termijn zou het goed zijn als er één organisatie verantwoordelijk wordt voor het beheer van het wad. Al decennialang zijn er gesprekken om dit bestuurlijk voor elkaar te krijgen. Nu is het moment om door te pakken, door eerst maar eens bij de uitvoerende diensten beginnen met nauwer samenwerken, gewoon in de praktijk. Binnen een paar jaren kan je vervolgens het plaatje afmaken en besluiten hoe één beheerder vorm krijgt. aldus Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging.

De Waddenzee is Nederlands enige natuurgebied dat de status van Werelderfgoed heeft gekregen. Al sinds 1980 is de doelstelling voor het gebied dat de natuur moet verbeteren. Schattingen van de natuurwaarde vergeleken met het potentieel van dit gebied variëren van 28 tot 40%. Er valt dus nog heel wat te verbeteren, bijvoorbeeld met projecten als de vismigratierivier en herstel van zeegras. Daadkrachtig beheer is nodig om te zorgen dat een dergelijke aanpak van de grond komt. Het rapport van de Rekenkamer laat zien dat dit nog steeds mist.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet