NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Verminderde openheid landschap brengt bedreigde weidevogels verder in gevaar

27 nov 2013

Weidevogels horen bij het typische Nederlandse weidelandschap zoals ook molens en klompen. De Grutto (Limosa limosa) is het paradepaardje van de weidevogels en de helft van alle Grutto’s in Europa broedt in Nederland. Helaas gaat het aantal weidevogels achteruit, vooral omdat boeren het land intensiever bewerken.

Verrommeling van het landschap
We weten minder over de invloed van de verrommeling van het landschap, zoals bebouwing, bosschages en wegen. Weidevogels broeden bij voorkeur in een landschap waar open vergezichten zijn. Zo zien zij mogelijke roofdieren op tijd aankomen om ze te verjagen. In een verrommeld landschap is dat uitzicht er niet.

Vestigingsfase van weidevogels
Het proefschrift dat Ronald van der Vliet op 27 nov 2013 verdedigt in Utrecht, richt zich op de vestigingsfase van weidevogels. Het blijkt dat weidevogels bij het nestelen een bepaalde afstand aanhouden tot de verschillende landschapselementen, omdat ze bang zijn om opgegeten te worden. Zelfs in vergelijking met de grondwaterstand en het landgebruik blijkt de openheid van het lanschap de belangrijkste voorwaarde voor vestiging.

Overleving van de soort loopt gevaar door ruimtelijke ontwikkelingen
Voor de Grutto betekent dit dat hij in 2020 met de huidige ruimtelijke ontwikkelingen nog maar in vijf kerngebieden in laag-Nederland zal voorkomen. Deze kerngebieden zijn op dit moment niet specifiek voor de Grutto als beschermd gebied aangewezen en de openheid is daar in gevaar. Voor de periode direct na het broedseizoen zijn er wel beschermde gebieden aangewezen, die de Grutto gebruikt om zich voor te bereiden op de trek naar Afrika. De afstand tussen deze gebieden en de vijf kerngebieden waar hij broedt, wordt door ruimtelijke ontwikkelingen echter steeds groter, zodat ook hierdoor de overleving van de soort gevaar loopt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet