NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

TEEB-Stad: Inzicht in de waarde van groen en water in de stad

4 dec 2013

Wat levert een investering in groen op? Om blijvend te kunnen investeren in groen in de stad is het van belang om beter inzicht te krijgen in de waarde van groen. TEEB-stad (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) onderbouwt deze waarden. De tool geeft direct inzicht in de waarde van groen en blauwe maatregelen van een project. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en met medefinanciering van het Productschap Tuinbouw ontwikkelde Platform31 samen met Fabrique, LUZ architecten en Buck Consultants International de TEEB-stad tool.

Positieve benadering van groen in tijden van bezuinigingen
De TEEB-stad tool is een nieuw generiek instrument waarmee in de praktijk kan worden gewerkt met het toekennen van waarden aan ‘groene’ en ‘blauwe’ maatregelen. Bijvoorbeeld het effect van groene daken op energiebesparing of waterberging, of stijgende WOZ-waarden door de aanleg van een park. Door inzicht in deze baten van groen en water in de buurt helpen de TEEB-stad tool en de TEEB-stad handleiding om tot een positievere benadering van groen te komen in tijden van bezuinigingen.
Inzicht in de waarde van groen en in de baathouders

De TEEB-stad tool geeft niet alleen inzicht in de waarde van groen en water in de stad, maar laat ook zien welke partijen profijt hebben, de zogenoemde baathouders. Met de berekeningen uit de TEEB-stad tool kunt u in gesprek gaan met de baathouders om tot overeenstemming te komen over hun (financiële) bijdrage. De tool kan door iedere initiatiefnemer die inzicht wil krijgen in de waarde van groen en water in de stad worden gebruikt. Dat zijn bijvoorbeeld gemeenteambtenaren, maatschappelijke organisaties, gebiedsontwikkelaars, stedenbouwers, groenondernemers en bewonersorganisaties.

De TEEB-stad tool in 4 stappen
De tool is door iedereen te gebruiken via www.teebstad.nl, op de onderstaande manier:

- Verken de waarde van groen en water door zelf maatregelen in te vullen
- Zie de uikomsten in euro’s en vergelijk scenario’s
- Bekijk de formule voor extra uitleg
- Open de uitkomstentabel, krijg inzicht in de baathouders en overtuig hen

Projectgroep TEEB-stad tool
Platform31, Fabrique, LUZ architecten en BCI ontwikkelden in samenspraak met eindgebruikers de TEEB-stad tool en stelden een praktische handleiding op. De TEEB-stad tool wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken met medefinanciering van Productschap Tuinbouw (en betrokkenheid van de VHG). De tool is ontwikkeld omdat uit de studie TEEB-stad bleek dat er vraag is naar een instrument om partijen die profijt hebben van groen en water in de stad te kunnen betrekken bij groene investeringen.
The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) en TEEB-stad

The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) is een internationale studie naar de economische betekenis van biodiversiteit en ecosysteemdiensten, geďnitieerd door de Verenigde Naties. Ook Nederland doet hieraan mee met het landelijke programma TEEB NL. Voor dit landelijke programma is een aantal studies uitgevoerd, waaronder TEEB-stad. De studie TEEB-stad startte in 2011: 11 deelnemende gemeenten leverden gebiedseigen projecten aan waarop Witteveen+Bos uitvoerige maatschappelijke kosten-batenanalyses toepaste. De bevindingen zijn weergegeven in de publicatie Groen loont met TEEB-stad (2012). Een belangrijke conclusie uit deze studie is dat de verwachte maatschappelijke baten van groen en water 1,5 tot 2 keer hoger zijn dan de maatschappelijke kosten.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet