NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Provincies realiseren digitale bouwstenen voor een betere leefomgeving

16 dec 2013

Provincies bezitten een schat aan informatie over de leefomgeving. Twintig basissets met gegevens over onder andere natuur, ruimtelijke ordening en milieu zijn nu toegankelijk voor professioneel gebruik.
Waardevermeerdering van provinciale gegevens
Grootgebruikers van provinciale geo-informatie zijn de overheid zelf, het bedrijfsleven en onderwijs- en kennisinstellingen zoals het Planbureau voor de Leefomgeving. Zij gebruiken de informatie om beslissingen te nemen over de inrichting van Nederland. De gegevens die provincies verzamelen worden op deze manier voor meerdere doeleinden gebruikt en leidt tot een waardevermeerdering van de informatie.

EU-richtlijn
Aanleiding voor het beschikbaar komen van de basisgegevens is de EU-richtlijn INSPIRE. Deze richtlijn verplicht overheden gegevens over de leefomgeving te ontsluiten en te harmoniseren. Overheden kunnen op deze manier gegevens op nationaal en internationaal niveau uitwisselen, vergelijken en gebruiken ter ondersteuning van uitvoeringstaken, innovatie en beleidsinformatie.

Betrouwbare informatie
Wat is de meerwaarde van de INSPIRE-gegevens? Van de datasets die onder INSPIRE vallen, weet een gebruiker zeker dat ze zijn vastgesteld en dat ze altijd goed beschikbaar zijn. Gebruikers vertrouwen daarop. De volgende stap is om de huidige INSPIRE-sets nog verder te harmoniseren en verrijken. De infrastructuur staat er, de werkwijze is beproefd.

Toepassing in de praktijk
De informatie van provincies wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de website zwemwater.nl.
Op deze website staan alle officiŽle zwemwaterlocaties van Nederland en wordt per locatie aangegeven of het veilig is om te zwemmen of niet. Deze website is mogelijk gemaakt doordat provincies, Rijkswaterstaat en waterschappen hun gegevens over de zwemwaterkwaliteit geharmoniseerd hebben en gezamenlijk aanbieden bij de interprovinciale Gemeenschappelijke Beheerorganisatie (GBO/Provincies). De gegevens worden getoond op zwemwater.nl waardoor iedereen nu op een toegankelijke manier kan zien waar hij kan zwemmen en waar niet.

ProGideon
Dit is een resultaat van het interprovinciaal programma ProGideon. De gegevens zijn beschikbaar in het Nationaal Georegister. Voor meer informatie over INSPIRE zie de film Be INSPIREd met bijdragen van Gerard Beukema en Machtelt Kusters.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet