NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Achtste tranche Crisis- en herstelwet vastgesteld

13 dec 2013

De ministerraad heeft op voorstel van minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu ingestemd met de achtste tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Een aantal projecten zijn aangewezen als innovatief experiment, andere projecten kunnen gebruik gaan maken van bestuursrechtelijke versnellingen.
Innovatieve experimenten

De gemeenten Bernheze en ‘s-Hertogenbosch mogen gaan experimenteren met een langere geldingsduur (20 in plaats van 10 jaar) van het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Heesch-West. Daardoor kunnen de gemeenten flexibeler inspelen op veranderende omstandigheden.

De gemeente Amsterdam mag gedurende maximaal 10 jaar voor het bestemmingsplangebied van het voormalige bedrijventerrein Cruquiusgebied afwijken van onderdelen van de Wet geluidhinder, het Besluit geluidhinder en het Activiteitenbesluit.

De gemeenten Breda, Bussum, Deventer, Oldenzaal, Soest en Venlo mogen gaan experimenteren met het opstellen van één bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het gehele gemeentelijke grondgebied. Daarmee lopen zij vooruit op de mogelijkheden van het omgevingsplan zoals verwoord in het wetsontwerp van de Omgevingswet.

De gemeente Meerssen gaat een structuurvisie in de vorm van een omgevingsvisie vaststellen. Daarmee lopen ook zij vooruit op de totstandkoming van de Omgevingswet.

De gemeenten Delft, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Sint Anthonis kunnen gaan experimenteren met het afschaffen van een preventieve toets aan het Bouwbesluit bij woningen met een Keurmerk Garantiewoning.
Bestuursrechtelijke versnelling

De gemeente Muiden is met drie projecten toegevoegd aan bijlage II van de Crisis- en herstelwet: het KNSF-terrein, het project Buitenhaven Muiden en het Brediusterrein. Verder zijn toegevoegd de projecten Ice Dôme in de gemeente Almere en drie Wind op land-projecten (in Eemshaven, Delfzijl en Veendam nabij de N33).

Toevoeging aan bijlage II houdt in dat de betreffende gemeenten gebruik kunnen maken van bestuursrechtelijke versnellingen. Bij geschillen na vaststelling van het bestemmingsplan doet de Raad van State bijvoorbeeld binnen 6 maanden uitspraak.
Achtergrond

Het besluit wordt naar de Tweede Kamer gestuurd voor reactie (‘voorhangprocedure’). Daarna volgt advisering door de Raad van State. Het besluit is een uitwerking van de Crisis- en herstelwet die dateert van maart 2010. De wet biedt de mogelijkheid anders om te gaan met regelgeving en besluitvorming te versnellen vanwege de economische crisis. Ook bevat de wet experimentele bepalingen voor gebiedsontwikkeling, innovatie en duurzaamheid. Hierdoor kan in moeilijke tijden de economische structuur van Nederland worden versterkt.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet