NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Ruim 2 miljoen voor natuur, landschap en stedelijk groen in en om Kerkrade

12 dec 2013

De gemeente Kerkrade kan rekenen op een bedrag van € 2.175.000 uit de impulsmiddelen EHS voor Natuur, Landschap en Stedelijk Groen van de Provincie Limburg. Hiermee kunnen vijf ‘groene’ projecten gerealiseerd worden die de leefbaarheid en sociale structuur in en om Kerkrade verbeteren:
• Herontwikkeling speeltuinen en -plekken Kerkrade;
• Ontwikkeling tuinen Rolduc en omgeving;
• Herinrichting stadspark Kerkrade;
• Door- en herontwikkeling botanische tuin;
• Vergroening Bleijerheide/Nulland.

Gedeputeerde leefbaarheid en wijkenaanpak Noël Lebens: “Dit zijn stuk voor stuk projecten die mensen samen brengen en waarde toevoegen aan een gezonde en prettige woon- en leefomgeving. Bovendien versterken deze projecten de recreatieve en economische waarde van Kerkrade en omgeving.”

Herontwikkeling speeltuinen en -plekken Kerkrade
De speeltuinen en –plekken zijn belangrijk ontmoetingsplekken in Kerkrade, voor jong en oud. Er wordt een plan uitgevoerd om het bestaand aanbod een kwaliteitsimpuls te geven.

Ontwikkeling tuinen Rolduc en omgeving
In dit project wordt niet alleen de kloostertuin van Rolduc opgeknapt, maar worden ook de groene historische verbindingen met het buitengebied hersteld en opgeknapt.

Herinrichting stadspark Kerkrade
Om de sociale kwaliteit en leefbaarheid van Kerkrade te verbeteren, wordt een toekomstbestendig en multifunctioneel stadspark ontwikkeld dat aansluit op de ontwikkeling van het centrum.

Door- en herontwikkeling botanische tuin
De botanische tuin in Kerkrade wordt doorontwikkeld tot volwaardig museum. Daarbij staan openstelling, onderzoek, tentoonstellingen, educatie en bezoekersactiviteiten centraal.

Vergroening Bleijerheide/Nulland
In dit project worden de ecologische en recreatieve waarden aan de noordzijde van Bleijerheide/Nulland verbeterd. Ook de herontwikkeling van het groene gebied en de recreatieve waarden tussen schacht Nulland en de nieuwbouw van het zorgcomplex aan het Maria Gorettiplein, maken deel uit van dit project.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet