NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Nieuw besluit voorkomt onnodig lijden zieke en gewonde reeŽn

10 dec 2013

Zieke en gewonde reeŽn zonder overlevingskansen mogen voortaan door een beperkte groep ervaren wildbeheerders uit hun lijden worden verlost. Dat moet gebeuren onder strikte voorwaarden en met zorg. De provincie Groningen heeft hier nu toestemming voor gegeven. Reekalveren die niet ziek of gewond zijn of reeŽn die nog kans hebben om te overleven, moeten aangeboden worden aan een reeŽnopvangcentrum. Jaarlijks is sprake van zo'n 200 tot 300 gevallen van aanrijdingen van wild.
Machteloos toezien

Tot nu toe moesten wildbeheerders met een jachtakte vaak machteloos toezien als zij werden geconfronteerd met een zieke of gewonde ree. Zij konden deze dieren niet uit hun lijden verlossen. Ook konden zij een achtergebleven reejong niet naar een opvangcentrum vervoeren. Dat gaat nu veranderen.
Protocol

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, de Vereniging het Reewild en de Faunabeheereenheid Groningen werken aan een protocol waarin werkwijze en te volgen procedure bij wildaanrijdingen worden vastgelegd. De provinciale inspecteurs Groene Wetten houden er toezicht op dat de voorschriften in het besluit worden nageleefd. Ook andere provincies hebben zo'n regeling.
Verkeersonveilige situaties en ziekten

Met enige regelmaat worden in het veld zieke of gewonde reeŽn aangetroffen, die geen overlevingskansen hebben. Dat kunnen dieren zijn die in het verkeer zijn aangereden. De Flora- en faunawet staat niet zonder meer toe dat jachtaktehouders een zieke of gebrekkige ree uit zijn lijden verlossen. Daardoor ontstaan ongewenste situaties, zoals het onnodig lijden van dieren en het achterblijven van aangereden reeŽn op de openbare weg. Dat levert verkeersonveilige situaties op. Ook kunnen er ziekten door ontstaan.

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet