NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Alle natuursoorten van 2014

29 dec 2013

De spreeuw, het papegaaizwammetje, de eekhoorn, de zwartblauwe rapunzel, de driehoeksbaldakijnspin en maar liefst vijf salamanders zijn de natuursoorten van 2014. Dat is vanochtend bekendgemaakt in het VARA radio 1 programma Vroege Vogels. In een speciale uitzending is tevens de balans opgemaakt van de soorten van dit jaar: de patrijs, de hanenkam, de steenmarter, de gewone mijnspin en de vuursalamander.

Eekhoorn
De Zoogdiervereniging heeft 2014 uitgeroepen tot Jaar van de Eekhoorn. Niet omdat het erg slecht gaat met deze soort, maar omdat onderzoekers een beeld willen krijgen waar in Nederland de rode eekhoorn precies voorkomt. Belangrijkste bedreigingen zijn de versnippering van zijn leefgebied en verdringing door buitenlandse soorten zoals de grijze eekhoorn uit Noord-Amerika en de Pallasí eekhoorn uit AziŽ.

Zwartblauwe rapunzel
Voor het eerst is er in Nederland een plant van het jaar. Het gaat om de ernstig bedreigde zwartblauwe rapunzel. Het is een soort die op relatief lichte plekken aan bosranden en langs bospaden groeit, vaak samen met bosanemonen en slanke sleutelbloemen. Volgens natuurorganisatie FLORON, die de rapunzel tot jaarsoort doopt, is het plantje de laatste decennia ernstig achteruit gegaan.

Driehoeksbaldakijnspin
EIS-Nederland gaat komende jaar extra aandacht besteden aan een bijzondere spin. De driehoeksbaldakijnspin is de soort van 2014 en is te herkennen aan zijn karakteristieke baldakijnweb, vaak te vinden op heidestruiken en lage planten.

Vuursalamander
De jaarsoort die in 2013 het nieuws domineerde was de vuursalamander. Zo werd de schimmel ontdekt die voor massale sterfte zorgt bij de kleurige amfibie. De populatie is in een paar jaar tijd met zoín 96% afgenomen. Ook andere Nederlandse salamanders worden mogelijk bedreigd door de schimmel. Daarom heeft Stichting RAVON 2014 uitgeroepen tot Jaar van de Salamander.


Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet