NATUURNET
      Natuurnet
uw kennismakelaar terug naar inhoudsopgave

Groot Wild Enquête Natuurmonumenten

23 dec 2013

Afgelopen najaar hebben 40.000 natuurliefhebbers de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten ingevuld. Natuurmonumenten dankt iedereen die heeft meegedaan!

De uitslag verschaft ons veel inzicht over hoe onze achterban denkt over de omgang met groot wild. En het helpt ons bij de omgang van dilemma’s waar we voor staan. Voeren we bijvoorbeeld wilde dieren bij in tijden van voedselgebrek? Schieten we wilde dieren dood als zij schade veroorzaken of zijn er alternatieven? Keuzes waarin wij de opvattingen van onze achterban willen laten meewegen.

De uitkomsten hebben dan ook geleid tot concrete actiepunten en een agenda met plannen hoe we het beheer van groot wild kunnen verbeteren.

De uitkomsten
Uit alle reacties zijn enkele hoofdlijnen te halen:


 • Brede steun voor het vergroten en verbinden van natuurgebieden om zo meer leefruimte te creëren voor grote dieren.
 • De natuur zelf kan bepalen hoeveel dieren in een gebied kunnen leven. Sterfte door voedselgebrek is acceptabel, op voorwaarde dat boswachters dieren die uitzichtloos lijden afschieten.
 • Afschieten om te voorkomen dat dieren honger krijgen, is omstreden.
 • De meeste mensen zijn tegen preventief afschot om de verkeersveiligheid te vergroten of schade in de landbouw te verminderen. Andere maatregelen, zoals het plaatsen van hekken en het verlagen van de maximumsnelheid, hebben de voorkeur.

De agenda: Wat gaat Natuurmonumenten nu doen?
Natuurmonumenten heeft op basis van de uitkomsten een brede agenda van maatregelen en plannen opgesteld. Enkele hoofdlijnen zijn:


 • Volop ruimte voor grote dieren en natuurlijke processen in enkele grote natuurgebieden.
 • Nieuwe leefgebieden voor grote dieren, waarbij het voorkomen van schade bij boeren en anderen voorop staat.

Concrete actiepunten
De uitkomsten hebben Natuurmonumenten ook aangezet tot aan aantal actiepunten, zoals:


 • Verplaatsing van een aantal rustgebieden voor herten van bos naar hei, waardoor ze beter zichtbaar zijn.
 • In de bronsttijd mensen op specifieke routes langer in het gebied toelaten.
 • Graasweides voor herten aanleggen op plekken die voor wandelaars zichtbaar zijn.
 • Meer wildexcursies aanbieden.
 • Meer plekken creëren waar je dieren kunt zien en fotograferen.


Alle resultaten en conclusies

Zoekt u een adviesbureau? Ga naar de zoekpagina  

terug naar inhoudsopgave of terug naar de homepage van het Natuurnet